Till innehåll på sidan

Delmål 6.3 – Förbättra vattenkvaliteten och avloppsrening samt öka återanvändning

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

Indikator 6.3.1 - Andelen av hushållens och industrins avloppsvattensflöden som hanteras på ett säkert sätt

Nyckeltal

2020

95%

av hushållens och industrins avloppsvattensflöden som hanteras på ett säkert sätt

Indikator 6.3.2 - Andelen vattenförekomster med god yt- och grundvattenstatus

Tabell

Grundvattenförekomster i Sverige efter statusklassning

  2020 2015
  Kvantitativ status Kemisk status Kvantitativ status Kemisk status
Antal vattenförekomster totalt 3 702 3 702 3 311 3 311
Antal vattenförekomster med god status 3 673 3 614 3 302 3 235
Andel vattenförekomster i procent med god status 99,2 97,6 99,7 97,7

Källa: Sverige - Land, VISS (VattenInformationsSystem Sverige)

Hämtad 190823, 201112.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Tabell

Sjöar i Sverige efter statusklassning

  2020 2015
  Ekologisk status och potential Kemisk status Ekologisk status och potential Kemisk status
Antal vattenförekomster totalt 7 455 7 455 7 426 7 426
Antal vattenförekomster med god status eller bättre 3 943 0 3 626 0
Antal vattenförekomster ej klassade + data saknas 5 0 4 4
Andel vattenförekomster i procent med god status eller bättre 52,9 0 48,8 0

Källa: Sverige - Land, VISS (VattenInformationsSystem Sverige)

Hämtad 190823, 201112.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Tabell

Vattendrag i Sverige efter statusklassning

  2020 2015
  Ekologisk status och potential Kemisk status Ekologisk status och potential Kemisk status
Antal vattenförekomster totalt 15 695 15 695 15 096 15 096
Antal vattenförekomster med god status eller bättre 5 412 0 4 795 0
Antal vattenförekomster ej klassade + data saknas 19 0 3 4
Andel vattenförekomster i procent med god status eller bättre 34,5 0 31,8 0

Källa: Sverige - Land, VISS (VattenInformationsSystem Sverige)

Hämtad 190823, 201112.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Indikator 6.3.3(N) - Andel av befolkningen som är ansluten till avlopp med godkänd rening

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar