Till innehåll på sidan

Delmål 8.10 – Tillgång till bank- och försäkringstjänster samt finansiella tjänster för alla [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Stärka de inhemska finansinstitutens kapacitet att främja och utöka tillgången till bank- och försäkringstjänster samt finansiella tjänster för alla.

Indikator 8.10.1 - Antalet kommersiella banker och bankomater per 100 000 vuxna

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 8.10.2 - Antalet vuxna med konto i en bank eller annan finansiell institution eller med en leverantör av mobila betalningstjänster

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar