Till innehåll på sidan

Delmål 8.3 – Främja politik för nya arbetstillfällen och ökad företagsamhet [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Främja utvecklingsinriktad politik som stöder produktiv verksamhet, skapande av anständiga arbetstillfällen, företagande, kreativitet och innovation samt uppmuntra att mikroföretag liksom små och medelstora företag växer och blir en del av den formella ekonomin, bland annat genom tillgång till finansiella tjänster.

8.3.1 Andelen sysselsatta inom den informella sektorn av totalt sysselsatta

Sverige saknar statistik för denna indikator

8.3.1(P) Löner för svart arbetskraft

Detta är en indikator som ersätter den globala indikatorn 8.3.1. Syftet är att följa upp ungefär samma sak som den globala indikatorn, med statistik som finns tillgänglig i Sverige.

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar