Till innehåll på sidan

Delmål 8.7 – Utrota tvångsarbete, människohandel och barnarbete [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att avskaffa tvångsarbete, modernt slaveri och människohandel och säkra att de värsta formerna av barnarbete, inklusive rekrytering och användning av barnsoldater, förbjuds och upphör. Avskaffa alla former av barnarbete senast 2025.

Indikator 8.7.1 - Andelen och antalet barn 5–17 år som är involverade i barnarbete

Sverige saknar statistik för denna indikator