Till innehåll på sidan

Delmål 8.b – Utarbeta en global strategi för ungdomssysselsättning [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Senast 2020 utarbeta och börja tillämpa en global strategi för ungdomssysselsättning samt genomföra Internationella arbetsorganisationens globala sysselsättningspakt.

Indikator 8.b.1 - Förekomst av en utarbetad och tillämpad nationell strategi för ungdomssysselsättning

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar