Till innehåll på sidan

Delmål 9.1 – Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive regional och gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande, med fokus på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla.

Indikator 9.1.1 – Andel av befolkningen på landsbygden som bor inom 2 km från en väg som är farbar året om

Denna indikator är inte relevant för Sverige

Indikator 9.1.2 Passagerar – och godsvolymer fördelat på trafikslag

Nyckeltal

2020

121 000miljoner

är antalet personkilometer i persontransportarbete i Sverige

2020

103 000miljoner

är mängden tonkilometer i godstransportarbete i Sverige

Tabell

Persontransportarbete i Sverige

Miljoner personkilometer

  Vägtrafik Bantrafik Sjöfart Luftfart
2020 107 403 9 816 697 3 458
2019 113 524 17 322 1 912 13 057
2018 113 501 16 284 1 807 13 490
2017 112 053 15 978 1 833 13 507
2016 109 547 15 408 1 677 12 605
2015 .. 15 150 1 678 11 878

Källa: Transportarbete, Trafikanalys

Nya modeller har använts för att beräkna transportarbetet, vilket medför att det inte finns uppgifter för alla åren i tabellen.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Tabell

Godstransportarbete i Sverige

Miljoner tonkilometer

  Vägtrafik Bantrafik Sjöfart Luftfart
2020 53 594 20 464 28 432 41
2019 52 762 20 910 29 612 40
2018 53 092 21 511 30 098 38
2017 51 488 20 839 29 874 40
2016 52 433 20 243 28 372 36
2015 50 166 19 580 28 684 36

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 9.1.3(N) – Andel av befolkningen som har enkel tillgång till kollektivtrafik

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2019

82%

av kvinnor i Sverige har enkel tillgång till kollektivtrafik

2019

81%

av män i Sverige har enkel tillgång till kollektivtrafik

Diagram

Befolkning som har enkel tillgång till kollektivtrafik inom respektive utanför tätort

Andel i procent

9.1.3(N)_A

Källa: Befolkningen i kollektivtrafiknära läge, SCB

Tillgång till kollektivtrafikhållplats inom 500 meter från bostaden med minst en avgång i timmen vardagar mellan 06:00 och 20:00

Se även SVERIGES MILJÖMÅL, Bostäder i kollektivtrafiknära lägen.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Diagram

Befolkning som har enkel tillgång till kollektivtrafik, 2019

Andel i procent av kvinnor, män

9.1.3(N)_B

Källa: Befolkningen i kollektivtrafiknära läge, SCB

Tillgång till kollektivtrafikhållplats inom 500 meter från bostaden med minst en avgång i timmen vardagar mellan 06:00 och 20:00

Se även SVERIGES MILJÖMÅL, Bostäder i kollektivtrafiknära lägen.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18