Till innehåll på sidan

Delmål 9.5 – Öka forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Förbättra forskningen och industrisektorernas tekniska kapacitet i alla länder, i synnerhet utvecklingsländerna, bland annat genom att till 2030 uppmuntra innovation och väsentligt öka det antal personer som arbetar med forskning och utveckling per 1 miljon människor liksom de offentliga och privata utgifterna för forskning och utveckling.

Indikator 9.5.1 – Utgifter för forskning och utveckling som andel av BNP

Nyckeltal

2020

3,5%

av Sveriges BNP är utgifter för forskning och utveckling

Tabell

Utgifter för forskning och utveckling

Andel i procent av BNP

År Procent
2020 3,53
2019 3,41
2018 3,32
2017 3,36
2016 3,25
2015 3,22
2014 3,10
2013 3,26

Indikator 9.5.2 – Forskare per miljoner invånare

Nyckeltal

2019

30%

av forskare i Sverige är kvinnor

2019

70%

av forskare i Sverige är män

Diagram

Forskare efter kön

Antal per miljoner invånare

  Antal Kvinnor Män Ej fördelat
2020 7 716 .. .. 7 716
2019 7 517 2 219 5 286 11
2018 7 359 .. .. 7 359
2017 7 129 2 024 5 105 0
2016 7 060 .. .. 7 060
2015 6 783 1 882 4 887 13
2014 6 844 .. .. 6 844
2013 6 664 1 913 4 723 28

Källa: Forskning och utveckling i Sverige, SCB

Könsdimensionen efterfrågas ojämna år.

Årsverken i privat icke-vinstdrivande sektor är inte uppdelade på kön år 2013 och år 2015, varför det uppstår en post som är ej fördelad för dessa år.

Från referensår 2019 modellberäknas uppgifter för delsektorn lokala och regionala FoU enheter och ingen fördelning på kön görs för denna delsektor, varför det uppstår en post som är ej fördelad år 2019.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18