Till innehåll på sidan

Om statistiken - Integration och demografi

Området integration och demografi omfattar statistik om andel med utländsk bakgrund, födda i Sverige, födda i Norden, födda i EU/EFTA Norden, samt födda i övriga världen.

Andel med utländsk bakgrund

Antalet personer med utländsk bakgrund dividerat med befolkningen.

Till personer med utländsk bakgrund räknas de som är utrikes födda och de inrikes födda som har två utrikes födda föräldrar. När uppgift om förälders födelseland saknas gäller följande:

  • För person som är inrikes född antas förälder vara inrikes född
  • För person som är utrikes född antas förälder vara utrikes född.

Variabeln redovisas inte uppdelad efter bakgrundsvariablerna födelseregion, vistelsetid och skäl till invandring.

Registret över totalbefolkningen (RTB)

Andel födda i Sverige

Antalet personer födda i Sverige dividerat med befolkningen. *

Variabeln redovisas ej uppdelad efter bakgrundsvariablerna födelseregion, vistelsetid och skäl till invandring.

Registret över totalbefolkningen (RTB)

Andel födda i Norden exklusive Sverige

Antalet personer födda i Norden exklusive Sverige dividerat med befolkningen. *

Variabeln redovisas ej uppdelad efter bakgrundsvariabeln födelseregion.

Registret över totalbefolkningen (RTB)

Andel födda i EU/EFTA exklusive Norden

Antalet personer födda i EU/EFTA exklusive Norden dividerat med befolkningen. *

Variabeln redovisas ej uppdelad efter bakgrundsvariabeln födelseregion.

Registret över totalbefolkningen (RTB)

Andel födda i världen exklusive EU/EFTA

Antalet personer födda i världen exklusive EU/EFTA dividerat med befolkningen. *

Variabeln redovisas ej uppdelad efter bakgrundsvariabeln födelseregion.

Registret över totalbefolkningen (RTB)