Till innehåll på sidan

Statistiksamling

Omsorg om barn

Senast uppdaterad: 2019-05-27

Här hittar du jämställdhetsstatistik om antalet och andelen barn som är inskrivna i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Här finns också jämställdhetsstatistik om uttag av föräldrapenning.

Fakta: Regeringsuppdraget bakom jämställdhetsstatistiken

På uppdrag av regeringen har SCB tagit fram statistik som kan användas för att följa upp jämställdhetspolitiken. Statistiken som används för uppföljningen kallas indikatorer.

När SCB har valt ut den statistik som ingår i uppföljningen har en utgångspunkt varit propositioner eller skrivelser som närmare beskriver målen med politiken. För indikatorerna inom delmål 1, 2, 4 och 6 som togs fram 2010 var ”Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken” (Prop. 2005/06:155) en viktig utgångspunkt. Indikatorerna inom delmål 3 och 5 som togs fram 2018 utgår istället från beskrivningarna i ”Makt mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid” (Skr 2016/17:10).

Tabellerna och diagrammen i uppföljningen är specialbearbetningar eller återpubliceringar av statistik från många olika undersökningar. Källan finns angiven intill varje tabell och diagram.