Till innehåll på sidan

Statistiksamling

Utsatthet

Senast uppdaterad: 2019-12-17

Här hittar du jämställdhetsstatistik om andelen personer som själva uppger att de utsatts för misshandel, hot eller sexualbrott. Här finns också jämställdhetsstatistik om andelen kvinnor som fått frågor om våldsutsatthet när de besökt mödrahälsovården. Statistiken om andelen kvinnor som blivit tillfrågade om våldsutsatthet ingår även i uppföljningen av delmål 5, Jämställd hälsa.