Till innehåll på sidan

Webbinarium: På tal om kvinnor och män 2022

På ett webbinarium i oktober 2022 presenterades resultat från boken ”På tal om kvinnor och män – lathund om jämställdhet 2022”. Där berättade SCB:s expert på jämställdhet bland annat om hur mycket tid kvinnor och män lägger på hemarbete, hur stor del som arbetar inom yrken med en jämn könsfördelning, och hur den mentala hälsan har påverkats av coronapandemin.

Vill du veta mer om: