Till innehåll på sidan

Konjunkturindikatorer

Senast uppdaterad: 2021-01-15

Här hittar du diagram för ett antal indikatorer i olika kategorier som belyser läget i den svenska ekonomin. Indikatorerna uppdateras kvartals- eller månadsvis.

För de flesta diagram finns länkar till de siffror diagrammet bygger på. Diagrammen uppdateras när ny statistik blir tillgänglig.

Diagram som bygger på Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer samt räntor och valutakurser uppdateras en gång per månad.

Indikatorer

BNP
Näringsliv
Handel och konsumtion
Utrikeshandel
Priser
Arbetsmarknad
Finansmarknad
Konjunkturbarometer