Till innehåll på sidan

Studenter och examina i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Utbildning är av central betydelse för både samhället och individen. Statistiken över studenter och examina i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå ger en bild av tillströmning till, närvaro i och utflödet från universitet/högskolor. Uppgifterna beskriver högskolornas verksamhet med kvantitativa mått samt utvecklingen över en längre tidsperiod. Statistiken omfattar samtliga högskolor och uppgifterna är individbaserade.

Användare är bland annat Universitetskanslers­ämbetet, Utbildnings­departementet, universitet och högskolor, länsstyrelser och kommuner, forskare och media.

Statistikansvarig myndighet är Universitetskanslersämbetet.

Instruktioner

Ta del av den färdiga statistiken

    Publicering av resultatet sker under ämnesområdet.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Till universitets- och högskoleregistret föreligger även uppgiftsskyldighet enligt förordning (1993:1153) om redovisning av studier med mera vid universitet och högskolor samt enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09:00-16:00
Lunchstängt: 12:00-13:00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/hogskoleanv