Till innehåll på sidan

Lämna uppgifter via API

SCB har utvecklat en generisk tjänst för digital inlämning av uppgifter via API. Dokumenten nedan innehåller information om hur intressenten går till väga för att ansluta sig till SCB:s testbänk och inlämningstjänst för rapporter/filer samt en mer teknisk beskrivning, främst riktad mot de som avser utveckla integrationen mot SCB för leverans av uppgifter.

Process för anslutning (pdf)

Teknisk guide för inlämningstjänst (pdf)

API-hjälp

Testbänk

Testbänken består av en webbsida för validering av filer. Webbsidan har ett uppladdningsformulär där intressenten kan välja bland de format som är tillgängliga för hen och sedan ladda upp en och få validerings- och kontrollinformation. Testdata i form av filer som laddas in i Testbänken sparas inte av SCB, utan gallras omedelbart. Syftet med testbänken är att underlätta utveckling och felsökning av utvecklad programvara som genererar filer som ska lämnas in till SCB. Testbänken får endast användas för detta syfte.

SCB ger åtkomst till Testbänk efter mottagen ansökan, se process för anslutning ovan.

Testbänk

Kontakta oss

Vid allmänna frågor rörande inleveranser via API mejla registerdata@scb.se.

Vid frågor relaterat till en specifik insamling där möjlighet till API-inlämning finns idag hänvisar vi till den specifika insamlingens informationssida, se tabell nedan för att hitta rätt.

Undersökning/leverans Länk till informationssida
Rapportering enligt statistiktaxonomin
per månad, kvartal eller år
Statistiktaxonomi (scb.se)