Till innehåll på sidan

Ekonomisk redogörelse för Svenska kyrkan

Lämna uppgifterna

Logga in

Ekonomisk redogörelse (Kybok) är en årlig undersökning som SCB genomför på uppdrag av Svenska Kyrkan (SVK). Undersökningen ska beskriva ekonomin för församlingar/pastorat, med avseende på resultat- och balansräkning, begravningsverksamhet och driftredovisning samt en del övriga frågor.

Kyrkostyrelsen använder uppgifterna bland annat för beräkningar inom det ekonomiska utjämningssystemet för församlingar/pastorat. Även Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tar del av uppgifterna för olika beslutsunderlag. SCB använder uppgifterna som underlag för de årliga beräkningarna av nationalräkenskaperna och till satelliträkenskaperna för det civila samhället.

Webbenkät (SIV)

Uppgifterna lämnas in genom SCB:s insamlingsverktyg SIV som är en webbaserad enkät. Gå in på www.insamling.scb.se för att lämna dina uppgifter eller klicka på Logga in under Lämna uppgifterna.

Tom blankett 2017 (pdf)

Information och tips för att underlätta uppgiftslämnandet för församlingar och pastorat (pdf)

Information och tips för att underlätta uppgiftslämnandet för stift och prästlönetillgångar, plt (pdf)

Instruktioner

Församlingar och pastorat 

Information och anvisningar till den ekonomiska redogörelsen 2017 för församlingar och pastorat finns i länken nedan alternativt i fliken Instruktioner när du loggat in i blanketten. Dokumentet har tagits fram för att underlätta ditt arbete.

Redovisning enligt K3

Från och med Ekonomisk redogörelse 2017 ska alla enheter redovisa enligt K3. Till följd av ändrade redovisningsprinciper vid övergången till K3 förekommer variabler som endast ska fyllas i av de församlingar/pastorat som påverkas av övergången. Då det även förekommer olika hänvisningar till noterna är notrubrikerna markerade med K3 mindre enheter för de som ändrat redovisningsprincip respektive K3 för de som tidigare redovisat enligt K3-principen.

Stift

Information och anvisningar till den ekonomiska redogörelsen 2017 för stift finns i länken nedan alternativt i fliken Instruktioner när du loggat in i blanketten.

Prästlönetillgångar

Information och anvisningar till den ekonomiska redogörelsen 2017 för prästlönetillgångar finns i länken nedan alternativt i fliken Instruktioner när du loggat in i blanketten.

Tidsplan

Församlingar och pastorat

Missiv och användaruppgifter skickas ut den 15 februari. Sista insändningsdag är den 30 april.

Stift och prästlönetillgångar

Missiv och användaruppgifter skickas ut den 15 mars. Sista insändningsdag är den 30 april.

Uppskov

Ni kan få uppskov till söndag den 6 maj men då måste ni skriva ut uppskovsblanketten som finns i länken nedan och skicka in den till oss. Support kommer dock endast vara tillgängligt till och med fredag den 4 maj.

Om uppgiftslämnandet

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt 44 kap. 21 § Kyrkoordning för Svenska kyrkan (SvKB 2016:1). Församlingar, pastorat eller stift som inte lämnar ekonomisk redogörelse påförs en förseningsavgift (SvKB 2013:27). 

Vanliga frågor

Måste årsredovisningen vara underskriven?

Nej, det behöver den inte vara. Skulle uppgifterna ändras efter att blanketten är inskickad går det bra att komplettera i efterhand.

När är sista insändningsdag?

Sista insändningsdag är den 28 april.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej, ersättning utbetalas ej.

Kontakta oss

Telefon
010-479 62 70
Tekniska frågor om enkäten besvaras av SCB. Redovisningsfrågor ställs till kyrkokansliet (Kyrklig ekonomi), se ”kontakta oss” när du loggar in i enkäten.
E-post
eko.svk@scb.se

Vardagar:
08.00–16.30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/kybok