Till innehåll på sidan

Förskola och pedagogisk omsorg: barn och personal per 15 oktober

Lämna uppgifterna

Logga in

På uppdrag av Skolverket samlar Statistiska centralbyrån (SCB) in uppgifter om förskola och annan pedagogisk verksamhet. Uppgifterna ingår i Skolverkets nationella uppföljningssystem och är underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Nytt för hösten 2019

Från och med hösten 2019 gäller följande förändringar;

  • Förskolechefer ska benämnas rektorer från den 1 juli 2019. Det innebär att variabeln "Förskolechef" ändras till "Rektor" och att variabeln "Förskolechefens tjänstgöringsomfattning" ändras till "Rektorns tjänstgöringsomfattning".
  • Variabeln "Avdelningsnamn" ersätts av "Barngruppens namn". Med barngrupp avses den grupp som barnen ingår i under större delen av dagen i förskolan.
  • Variabeln "Småbarnsavdelning" kommer inte längre att samlas in. Istället kommer variabeln att härledas av SCB och Skolverket. 

Instruktioner

Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och skickar antigen en textfil genom uttag ur ett administrativt system eller Excelmallar.
Filer ska inte skickas in via e-post, då de innehåller känsliga uppgifter.
Observera att varje huvudman ska skicka in två filer (barn och personal) oavsett om ni skickar textfil eller Excelmall.

Dokument

Instruktioner 2019
Excelfil Barn 2019
• Excelfil Personal 2019 (finns efter inloggning med förifylld information från föregående år om de lämnades till SCB)

Till systemleverantörer

Tidsplan

1 oktober 2019: inloggningsuppgifter skickas ut via post

1 november 2019: sista inlämningsdag

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats:

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).  

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/forskola