Till innehåll på sidan

Förskola och annan pedagogisk verksamhet: barn och personal per 15 oktober

Lämna uppgifterna

Logga in

På uppdrag av Skolverket samlar Statistiska centralbyrån (SCB) in uppgifter om förskola och annan pedagogisk verksamhet. Uppgifterna ingår i Skolverkets nationella uppföljningssystem och är underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Undersökningen är indelad i två insamlingar:

  1. Barn och personal i förskola och pedagogisk omsorg, besvaras av både kommunal och enskild huvudman
  2. Öppen förskola och öppen fritidsverksamhet, besvaras endast av kommunal huvudman

Instruktioner

1. Barn och personal i förskola och pedagogisk omsorg

Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och skickar antingen en textfil genom uttag ur ett administrativt system eller Excelmall nedan (för de uppgiftslämnare som inte har något administrativt system).

Kommunala huvudmän redovisar kommunal verksamhet, dvs. den verksamhet som kommunen själv anordnar och utför. Här ingår även verksamhet som kommunen har lagt ut på entreprenad.

Enskilda huvudmän redovisar enskild verksamhet, dvs. den verksamhet som den enskilde huvudmannen själv anordnar och utför.

Observera att varje huvudman ska skicka in 2 filer (barn & personal) oavsett om ni skickar via textfil eller Excelmall.

Dokument

Till systemleverantörer

  

2. Öppen förskola och öppen fritidsverksamhet

Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och besvarar en webblanketten.

Tidsplan

Insamlingen 2018 är avslutad.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).  

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/forskola