Till innehåll på sidan

Gymnasieskolans betygsuppgifter

Lämna uppgifterna

Logga in

Statistiska centralbyrån (SCB) samlar på uppdrag av Skolverket in betygsuppgifter utfärdade i gymnasieskolan. Insamlingen är en del av det nationella uppföljningssystemet som ska ge en samlad bild av skolans verksamhet samt utgöra underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

2022

 • Missiv med inloggningsuppgifter skickas enbart ut till skolenheter som inte är anslutna till UHR samt UHR-anslutna skolenheter som hade elever på Fjärde tekniskt år och International Baccalaureate hösten 2021. Om en skolenhet behöver skicka in betygsuppgifter till SCB men inte har fått inloggningsuppgifter, kontakta Uppgiftslämnarservice.

Instruktioner

De betygstyper som omfattas av undersökningen är:

 • Examensbevis från högskoleförberedande program
 • Examensbevis från yrkesprogram
 • Examensbevis från fjärde tekniskt år
 • Studiebevis från fjärde tekniskt år
 • Studiebevis
 • Gymnasieintyg
 • Diplom och certifikat från International Baccalaureate (IB)

Skolenheter anslutna till Universitets- & högskolerådet (UHR)

Anslutna skolenheter skickar som vanligt sina betyg till UHR.

Undantagen är:

 • Examensbevis från fjärde tekniskt år
 • Studiebevis från fjärde tekniskt år
 • Diplom och certifikat från International Baccalaureate

Dessa måste skickas direkt till SCB (via textfil eller Excelfil).

Övriga skolenheter (ej ansluta till UHR)

Alla betygsuppgifter skickas direkt till SCB, antingen via Excelmallar eller som textfil.

Dokument

Examensbevis och Studiebevis (xls)

Fjärde tekniskt år (T4) (xls)

Diplom och certifikat från International Baccalaureate (IB) (xls)

Gymnasieintyg (xls)

Studievägskoder (xls)

Kurskoder (xls)

Skolenhetskoder (xls)

Datafilsbeskrivningar

Datafilsbeskrivning Examensbevis och Studiebevis från fjärde tekniskt år (pdf)

Datafilsbeskrivning Diplom och Certifikat från International Baccalaureate (pdf)

UHRs datafilsbeskrivning för Examensbevis, Studiebevis, Slutbetyg, Samlade betygsdokument samt Gymnasieintyg (pdf)

Tidsplan

Insamlingen öppnar i maj 2022.

Sista insändningsdag är 18 juni.

Endast för uppgifter om IB-program är sista inlämningsdag 1 september.

Vanliga frågor

Jag får upp en lista med fel och varningar när jag försöker ladda upp filen med betyg. Vad gör jag?

När du laddar upp en fil gör systemet en översiktig granskning av den. Kontrollera varningarna och korrigera alla fel i listan. Spara därefter filen och försök att skicka in den på nytt. När alla fel är korrigerade kommer du att kunna ladda upp filen. Kom ihåg att klicka på Fortsätt och spara och sedan på Skicka in, du får då en bekräftelse på att SCB mottagit uppgifterna.

Jag försöker ladda upp en fil som jag redan tidigare har laddat upp och skickat till SCB och får upp en varningsruta. Vad gör jag?

SCB sparar endast den senast inskickade filen för varje Excelmall och textfil. Om du exempelvis har skickat in en Excelfil med examensbevis och kommer på att du har glömt att skicka in slutbetygen är det viktigt att du samlar alla betygen (både examensbevisen och slutbetygen) i samma Excelfil innan du laddar upp och skickar in filen på nytt till SCB.

Det går inte att skicka iväg Excelfilen, vad gör jag?

Om du får upp en lista med fel och varningar så måste du åtgärda dessa. Justera felen och kontrollera varningarna i din Excelmall. Spara därefter. Försök därefter att skicka in filen på nytt. Det gör du genom att trycka på ”Tillbaka”–knappen och börja om.

Varför påpekar SCB och Skolverket fel i avgångsbetyg som UHR redan accepterat?

Skolverket är den myndighet som utfärdar den förordning som anger vilka uppgifter som ska finnas i ett avgångsbetyg. Skolverket har även ansvar för tillsynen över gymnasieskolan.

SCB samlar på uppdrag av Skolverket in betygsuppgifter utfärdade i gymnasieskolan. UHR godtar uppgifter som är tillräckliga för just deras ändamål, men Skolverket har andra krav på det material som SCB samlar in.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Sommaröppettider (v.24-v.32):
Vardagar: 09.00-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/gymnslutbetyg