Till innehåll på sidan

Hushållens boendeutgifter

Välkommen! Här finns allt du behöver för att lämna uppgifterna till SCB.

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara dina ifyllda uppgifter för att fortsätta vid ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra uppgifter som du redan har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Instruktioner

Statistiska centralbyrån (SCB) har fått i uppgift av riksdag och regering att beskriva vad hushållen betalar för sitt boende, och resultaten från den här undersökningen är en viktig del i den beskrivningen.

Ungefär 6 500 hushåll har valts ut för att svara på frågor om sitt boende och sina boendeutgifter. Vi frågar dessutom om utgifter för möbler, vitvaror, hushållsutrustning, TV, telefoni, internet, larm m.m.

Under år 2020 erbjuds alla som valts ut att svara på undersökningen att lämna sina svar via webben. Om du vill lämna dina svar via webbformuläret går du in på www.insamling.scb.se. Har du inte tillgång till dator, eller hellre vill lämna svaren via telefon, går det bra att kontakta oss så kan vi komma överens om en tid för en intervju. 

Vi ber dig besvara frågorna så snart som möjligt. Om du inte svarar kan SCB komma att ta kontakt med dig via telefon för att berätta mer om undersökningen. I vissa fall kan det också bli aktuellt att ställa frågorna i en telefonintervju.

Brev till uppgiftslämnare (pdf)

Information in English (pdf)

Tidsplan

Insamling av uppgifter till undersökningen om hushållens boendeutgifter sker under år 2020.

Vanliga frågor

Varför ska jag delta?

Genom att vara med hjälper du till att beskriva vad de svenska hushållen betalar för sitt boende.

Varför har just jag/mitt hushåll valts ut?

Det är helt och hållet slumpen som styr vilka som blir utvalda att svara i undersökningen. Det enda vi ser till är att alla de vanliga hushållstyperna och de vanligaste boendeformerna i Sverige finns med.

Kan ni inte ta någon annan istället?

Vi byter inte ut dig mot någon annan, ifall du väljer att inte vara med. Om vi gjorde det skulle vi styra slumpen och det skulle kunna påverka resultatet.

Jag betalar inget för min bostad – ska jag vara med i alla fall?

Alla människors situation, oavsett hur man bor, är viktig för att kunna beskriva boende och boendeutgifter så riktigt som möjligt. Det finns svarsalternativ för de allra flesta typer av boenden, med eller utan utgift.
Om du bor tillsammans med någon annan, till exempel dina föräldrar, som betalar även för ditt boende är det hela hushållets/familjens boendeutgifter vi frågar efter.

Ta del av den färdiga statistiken

Statistiken över boendeutgifter publiceras i slutet av 2021.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Det finns inte någon skyldighet att delta i undersökningen Hushållens boendeutgifter. Däremot blir beskrivningen av hushållens boendeutgifter bättre och säkrare om fler deltar.

Svaren från undersökningen läggs samman i tabeller och diagram. Det går alltså inte att se hur en viss person har svarat. Andra personer eller myndigheter kan heller inte ta reda på hur en viss person har svarat.

Juridisk information finns i det brev som SCB skickat ut till dig som är utvald att delta i undersökningen.

Kontakta oss

Allmänna frågor

Telefon
010-479 62 00
E-post
BUT@scb.se
Vardagar 9.00–12.00, 13.00–16.30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/but-info