Till innehåll på sidan

Hushållens utgifter (HUT)

Välkommen! Här finns allt du behöver för att lämna uppgifterna till SCB.

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara dina ifyllda uppgifter för att fortsätta vid ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra uppgifter som du redan har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Instruktioner

Huvudsyftet med undersökningen Hushållens utgifter är att belysa utgifter för varor och tjänster bland olika hushållsgrupper. Undersökningen redovisar fördelningen mellan olika slags varor och tjänster. Siffrorna används även som underlag i beräkningarna av nationalräkenskaper (NR) och konsumentprisindex (KPI).

Insamlingen genomförs med olika insamlingssätt för olika typer av utgifter ett hushåll kan ha. Hur just ditt hushåll ska lämna uppgifterna, och vilka uppgifter det är, framgår av det brev du har fått från SCB.

Eftersom undersökningen handlar om hushållens utgifter är det viktigt att få med samtliga hushållsmedlemmars utgifter när uppgifterna lämnas till SCB.

Tidsplan

Insamling av utgifter till undersökningen om hushållens utgifter sker från och med år 2021.

Vanliga frågor

Varför ska jag delta?

Genom att vara med hjälper du till att beskriva vilka utgifter de svenska hushållen har under ett år.

Dessutom kommer du att få bra koll på vad du och ditt hushåll lägger pengar på.

Varför har just jag/mitt hushåll valts ut?

Det är helt och hållet slumpen som styr vilka som blir utvalda att svara i undersökningen. Det enda vi ser till är att alla de vanliga hushållstyperna och de vanligaste boendeformerna i Sverige finns med.

Kan ni inte ta någon annan istället?

Vi byter inte ut dig mot någon annan, ifall du väljer att inte vara med. Om vi gjorde det skulle vi styra slumpen och det skulle kunna påverka resultatet.

Jag har inga utgifter för det ni vill fråga om – ska jag vara med i alla fall?

Ja, även svar från hushåll som inte har haft några, eller väldigt små, utgifter är värdefulla för statistiken.

Om du bor tillsammans med någon annan, till exempel dina föräldrar, som betalar även för dig är det hela hushållets/familjens utgifter vi frågar efter.

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av resultatet sker under ämnesområdet Hushållens utgifter.

Nästa publicering kommer att ske tidigast juni 2022. Statistiken baseras på svaren insamlade från hushåll i Sverige och på registeruppgifter, bl.a. inkomstuppgifter från Inkomst- och taxeringsregistret.

Statistiken sprids i form av statistiknyheter och tabeller på SCB:s webbplats. Där finns statistiken även i Statistikdatabasen (SSD), där tabelluttag kan göras för ett antal variabler.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Det finns inte någon skyldighet att delta i undersökningen Hushållens utgifter. Däremot blir beskriv­ningen av hushållens utgifter bättre och säkrare om fler deltar.

Svaren från undersökningen läggs samman i tabeller och diagram. Det går alltså inte att se hur en viss person har svarat. Andra personer eller myndig­heter kan heller inte ta reda på hur en viss person har svarat.

Juridisk information finns i det brev som SCB skickat ut till dig som är utvald att delta i undersökningen.

Kontakta oss

Telefon
010-479 62 00
E-post
HUT@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/hut