Till innehåll på sidan

Hushållens utgifter (HUT)

Statistiken visar utgifter för olika hushållsgrupper och hur utgifterna fördelas mellan olika varor och tjänster. En av statistikens viktigaste uppgifter är att upptäcka och uppmärksamma grupper som är utsatta i ett eller annat avseende. Undersökningen har gjorts sedan 1958.

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Hushållens utgifter 2007–2009 utgifts- och inkomstrapport SM 2010-12-08
Hushållens utgifter 2005–2007 SM 2008-12-12
Hushållens utgifter 2005. Utgiftsrapport SM 2006-12-14
Hushållens utgifter 2003–2005 SM 2006-12-14
Hushållens utgifter 2004, utgifts- och inkomstrapport SM 2005-12-13
Hushållens utgifter 2004. Utgiftsrapport SM 2005-06-01
Hushållens utgifter 2003. Utgifts- och inkomstrapport SM 2004-12-13
Hushållens utgifter 2003. Utgiftsrapport SM 2004-06-01
Hushållens utgifter 1999–2001 Rapport 2003-07-15
Utgiftsbarometern 2001 Rapport 2003-01-31
Utgiftsbarometern 2000 Rapport 2002-05-06
Utgiftsbarometern 1996, preliminär rapport Rapport 1998-01-02
Utgiftsbarometern 1995 Rapport 1997-01-02
Hushållens utgifter 1992 Rapport 1994-01-03
Hushållens utgifter 1988 Rapport 1990-01-02
Hushållens utgifter 1985 Rapport 1987-01-02
Hushållsbudgetundersökningen 1978 Rapport 1980-01-02

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Daniel Kruse

Telefon
010-479 65 94
E-post
daniel.kruse@scb.se

Marcus Vingren

Telefon
010-479 63 12
E-post
marcus.vingren@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/he0201