Till innehåll på sidan

Nationella prov gymnasieskolan: resultat

Lämna uppgifterna

Logga in

På uppdrag av Skolverket genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en insamling av resultat på nationella prov i gymnasieskolan. Undersökningen är en totalundersökning, vilket innebär att alla skolenheter i Sverige ska lämna resultat. Syftet med undersökningen är att samla in uppgifter om samtliga elever i gymnasieskolan som är aktuella för obligatoriska nationella prov under terminen. Samtliga versioner av proven ska rapporteras, såväl ordinarie prov som ersättningsprov och tidigare termins prov.

Instruktioner

  • Period: Lämna uppgifter för samtliga elever som är aktuella för obligatoriska prov under vårterminen 2019.
  • Skicka Textfil: Ta ut era uppgifter från ert administrativa system enligt dokumentet som heter ”Datafilsbeskrivning” som er systemleverantör också har fått. Logga sedan in och skicka textfilen till SCB.
  • Skicka Excelmall: Spara Excelmallen nedan till din dator och fyll i uppgifterna. Logga sedan in och skicka Excelmallen till SCB.
  • Spara filerna! Spara inskickade filer ifall du skulle behöva uppgifterna senare. Av säkerhetsskäl kan SCB inte skicka tillbaka filer med personnummer.
  • Har ni inte skrivit några nationella prov? Logga in och ange alternativ B efter att ni har fyllt i kontaktuppgifter.
  • Kommer en annan skolenhet att lämna uppgifter för er skolenhet? Logga in och ange alternativ C efter att ni har fyllt i kontaktuppgifter.

Dokument höstterminen 2019

Excelmall - Nationella prov gymnasieskolan: resultat VT 2019 (xlsx)

Instruktioner - Nationella prov gymnasieskolan: resultat VT 2019 (pdf)

Studievägskoder VT 2019 (xlsx)

Datafilsbeskrivning – Nationella prov gymnasieskolan: resultat VT 2019 (pdf)

Kontroller – Nationella prov gymnasieskolan: resultat VT 2019 (pdf)

Tidsplan

Sista insändningsdag för vårens blankett är 18 juni 2019.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftskyldighet gäller enligt lagen (2001:99)  om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100)  om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).

Uppgifterna som ni lämnar om enskild skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samråd har skett med Sveriges kommuner och landsting.

Endast obligatoriska prov

I insamlingen av nationella prov i gymnasieskolan ska från och med HT18 endast obligatoriska prov samlas in. Samtliga elever som är aktuella för obligatoriska prov och samtliga provversioner ska redovisas; ordinarie prov, gamla prov (tidigare termins prov) och ersättningsprov.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/npgymn