Till innehåll på sidan

Portföljinvesteringar

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Portföljinvesteringar i utländsk depå (Pi61)

Logga in ovan för att rapportera Portföljinvesteringar i utländsk depå (Pi61). Information om undersökningen samt inloggningsuppgifter skickas ut separat till berörda inför varje rapporteringsomgång.

Tidigare insamling av CPIS- och VP-blanketter

Insamlingen av samtliga CPIS- och VP-blanketter är avslutad. Sista rapporteringen gjordes avseende december 2020 för CPIS-blanketterna och juni 2021 för VP-blanketterna. Skulle revidering av äldre perioder behövas, vänligen kontakta pi@scb.se för blankettunderlag.

Ta del av den färdiga statistiken

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftslämnarplikt föreligger med stöd av lagen om Sveriges riksbank (1988:1385) 6 kap. 9 §. Mer information finns också i Riksbankens författningssamling (RBFS 2002:4) (pdf).

Uppgifterna som företagen lämnar till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Kontakta oss

E-post
pi@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/portfoljinvesteringar