Till innehåll på sidan

Portföljinvesteringar

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

VINN och ny rapportering ersätter VP- och CPIS-blanketterna

Samtliga VP-blanketter kommer att avvecklas och ersättas med uppgifter från databasen över värdepappersinnehav (VINN). Även blanketterna CPIS1 och CPIS2 kommer att ersättas på samma vis. 

Läs mer:

Avslut Rapportering Betalningsbalans (pdf)

Sista rapportering av VP203 gjordes avseende december 2020

För övriga VP-blanketter blir den sista rapporteringen avseende juni 2021. Sista rapporteringen av CPIS1 och CPIS2 var för rapporteringsomgången andra halvåret 2020

Instruktioner

Eftersom blanketterna emellanåt uppdateras med nytt eller ändrat innehåll är det viktigt att den senaste versionen laddas ner för rapportering.

Nedanstående blanketter kan vi tyvärr inte ta emot som testsändningar enligt det val som fortfarande visas när blanketten ska skickas in. Tester kan skickas in via vår e-postadress bop@scb.se.

Om du har några frågor, kontakta oss gärna.

Blanketter

VP201 (xls)

VP202 (xls)

VP204 (xls)

VP205 (xlsm)

VP206 (xls)

VP207 (xls)

VP208 (xls)

VP209 (xls)

VP210 (xls)

VP211 (xls)

VP212 (xls)

VP213 (xls)

VP214 (xls)

VP215 (xls)

VP216 (xls)

VP217 (xls) 

Ta del av den färdiga statistiken

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftslämnarplikt föreligger med stöd av lagen om Sveriges riksbank (1988:1385) 6 kap. 9 §. Mer information finns också i Riksbankens författningssamling (RBFS 2002:4) (pdf).

Uppgifterna som företagen lämnar till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Kontakta oss

E-post
pi@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/portfoljinvesteringar