Till innehåll på sidan

Produktion av sönderdelat oförädlat trädbränsle, årlig

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Statistiska centralbyrån (SCB) genomför undersökningen Produktion av sönderdelat oförädlat trädbränsle på uppdrag av Energimyndigheten (STEM). Syftet med undersökningen är att få kännedom om användning och produktion av oförädlat trädbränsle samt dess ursprung (direkt från skogen, från sågverk, import, export m.m.). Insamlingen omfattar företag som producerar eller bedriver handel med sönderdelade oförädlade trädbränslen, det vill säga flis, kross, spån, kutterspån, bark, brännved m.m.

Uppgifterna används för bland annat uppföljning av energi- och skogpolitiska åtgärder, analyser av samhällets energisituation, internationell statistikrapportering och som underlag för skoglig statistik.

Instruktioner

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet från undersökningen kommer att redovisas som en statistikrapport på Energimyndighetens webbplats under rubriken statistik. Publicering sker den 30 november 2018.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken samt Energymyndighetens föreskrift (STEMFS 2016:5) (pdf).

Uppgifter som lämnats till SCB skyddas enligt 24 kap. 8§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Kontakta oss

Telefon
010-479 64 90
Vardagar
8.00-16.30
E-post
insamling.tradbransle@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/tradbransle