Till innehåll på sidan

Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund

Lämna uppgifterna

Logga in

Räkenskapssammandraget för kommunalförbund och samordningsförbund är en årlig insamling av ekonomiska uppgifter från samtliga kommunalförbund. Syftet med undersökningen är att ge en tillförlitlig information om kommunalförbundens ekonomi, nuläge och utveckling.

Resultatet från denna undersökning ligger till grund för nationalräkenskapernas beräkningar.

Nyheter

Kontohänvisningarna i Räkenskapssammandraget (RS) för 2021 följer Kommun-Bas 21 som kan ses under avsnittet för Instruktioner på denna sida.

I RS för 2021 tillkommer inga nya variabler däremot är det två variabler som tas bort.

  • Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
  • Bidrag till infrastruktur 

I dokumentet Instruktioner (pdf) beskrivs förändringar som kommer införas i RS 2022. Förändringarna presenteras redan nu för att underlätta uppgiftslämnandet inför RS 2022.

Instruktioner

Uppgifter lämnas till SCB genom att logga in och fylla i webblanketten. 

Inloggningsuppgifterna skickas ut med e-post den 23 februari till den person som lämnade in uppgifter föregående år, om kontaktperson inte har ändrats efter avstämning med SCB. I dokumentet Instruktioner förklaras det hur blankettens olika delar fylls i. Nedan finns även exempelblanketter för att få en överblick av webblanketten för RS 2021 samt RS 2022.

Instruktioner (pdf)

Kommun-Bas 21 (pdf)

Exempelblankett RS 2021 (pdf)

Exempelblankett RS 2022 (pdf)

På sida 4 i blanketten ska uppgifter fyllas i om vilken/vilka verksamhet(er) som bedrivs. Information om respektive verksamhetsgren som kan anges ses i dokumentet Verksamhetsindelning.

Verksamhetsindelning (pdf)

Tidsplan

Insamlingen av RS 2021 är avslutad.

Ta del av den färdiga statistiken

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2021:32). Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Sommaröppettider (v.24-v.32):
Vardagar: 09.00-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/rskomforb