Till innehåll på sidan

Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund

Lämna uppgifterna

Logga in

Räkenskapssammandraget för kommunalförbund och samordningsförbund är en årlig insamling av ekonomiska uppgifter från samtliga kommunalförbund. Syftet med undersökningen är att ge en tillförlitlig information om kommunalförbundens ekonomi, nuläge och utveckling.

Resultatet från denna undersökning ligger till grund för nationalräkenskapernas beräkningar.

Nyheter

Kontohänvisningarna i Räkenskapssammandraget (RS) för 2020 följer Kommun-Bas 20 som kan ses under avsnittet för Instruktioner på denna sida.

I RS för 2020 efterfrågas sex nya variabler i blanketten. Under balansräkningen efterfrågas nu även konto 231 Obligations- och förlagslån som del av långfristiga skulder, och i driftsredovisningen efterfrågas del av konto 36 Försäljning av verksamhet därav från kommuner och regioner. I investeringsredovisningen är nedan variabler nya:

  • Inköp av mark
  • Försäljningspris, mark
  • Försäljningspris, maskiner och inventarier
  • Investeringsinkomster som utbetalas till förbundet eller som förbundet erhållit under året

Instruktioner

Uppgifter lämnas till SCB genom att logga in och fylla i webblanketten. Inloggningsuppgifterna skickades ut med e-post den 25 februari till den person som lämnade in uppgifter föregående år, om kontaktperson inte har ändrats efter avstämning med SCB. I dokumentet Instruktioner förklaras det hur blankettens olika delar fylls i.

Instruktioner (pdf)

Kommun-Bas 20 (pdf)

På sida 4 i blanketten ska uppgifter fyllas i om vilken/vilka verksamhet(er) som bedrivs. Information om respektive verksamhetsgren som kan anges ses i dokumentet Verksamhetsindelning.

Verksamhetsindelning (pdf)

Tidsplan

Insamlingen av RS 2020 är avslutad.

Ta del av den färdiga statistiken

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2020:27). Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/rskomforb