Till innehåll på sidan

Riksbankens kreditdatabas (KRITA)

Kreditdatabasen (KRITA) är en undersökning som genomförs av SCB på uppdrag av Riksbanken och startar avseende mars 2018. På denna sida finns information om undersökningen och kontaktpersoner på SCB och Riksbanken. Inrapporteringen kommer att ske via en separat inrapporteringssida.

KRITA innehåller uppgifter om svenska kreditinstituts krediter till företag och offentlig sektor kredit för kredit. Det främsta syftet med insamlingen är att tillgodose behov inom det finansiella stabilitetsarbetet och i den penningpolitiska analysen hos Riksbanken samt i tillsynsarbetet hos Finansinspektionen. KRITA gör det möjligt att, vid exempelvis internationella finansiella kriser, analysera kreditexponeringar och spridningsrisker. Uppgifterna kommer också att användas för statistikproduktion där KRITA kan komplettera och utöka befintliga nedbrytningar. På sikt är tanken också att KRITA ska kunna ersätta delar av dagens aggregerade statistikrapportering.

KRITA följer i stor utsträckning ECBs AnaCredit (ECB/2016/13), både när det gäller innehåll och metod.

Uppgifterna kommer att rapporteras till ECB och delas inom det Europeiska centralbankssystemet (ECBS). Vissa delar kommer även att ingå i statistikleveranser och/eller publiceras i aggregerad form.

Instruktioner

Tidsplan

Datum för rapportering av KRITA

  Fil/uppgifter
Referensmånad Monthly &
Counterparty
Quarterly
November 2018 1–21 december 2018 -
December 2018 1–22 januari 2019 1 januari–5 februari 2019
Januari 2019 121 februari 2019 -
Februari 2019 1–21 mars 2019 -
Mars 2019 1–23 april 2019 1 april–8 maj 2019
April 2019 1–22 maj 2019 -
Maj 2019 1–25 juni 2019 -
Juni 2019 1–19 juli 2019 1 juli–2 augusti 2019
Juli 2019 1–21 augusti 2019 -
Augusti 2019 1–20 september 2019 -
September 2019 1–21 oktober 2019 1 oktober–4 november 2019
Oktober 2019 1–21 november 2019 -
November 2019 1–20 december 2019 -
December 2019 1–23 januari 2019 1 januari–6 februari 2020

Juridisk information

Uppgifterna i KRITA samlas in med stöd av 6 kap. 9 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank och kommer att behandlas och lagras enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

Kontakta oss

Riksbankens kreditdatabas (KRITA)

E-post
KRITA@scb.se

Johannes Andersson

Telefon
010-479 49 93
E-post
johannes.andersson@scb.se

Anders Nyberg

Telefon
010-479 44 43
E-post
anders.nyberg@scb.se

Adam Landström

Telefon
010-479 40 62
E-post
adam.landstrom@scb.se

Kontakt Riksbanken

E-post
KRITA@riksbank.se

Maria Eriksson

Telefon
08-787 04 23
E-post
maria.eriksson@riksbank.se

Daniel Hansson

Telefon
08-787 05 32
E-post
daniel.hansson@riksbank.se
Vardagar 9.00–12.00, 13.00–16.30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/krita