Till innehåll på sidan

Riksbankens kreditdatabas (KRITA)

Lämna uppgifterna

Logga in

KRITA är en undersökning som genomförs av SCB på uppdrag av Riksbanken. Undersökningen startade med rapportering avseende mars 2018. På denna sida finns information om undersökningen och kontaktpersoner på SCB och Riksbanken. Inrapporteringen sker via en separat inrapporteringssida.

KRITA innehåller uppgifter om svenska kreditinstituts krediter till företag och offentlig sektor kredit för kredit. Det främsta syftet med insamlingen är att tillgodose behov inom det finansiella stabilitetsarbetet och i den penningpolitiska analysen hos Riksbanken samt i tillsynsarbetet hos Finansinspektionen. KRITA gör det möjligt att, vid exempelvis internationella finansiella kriser, analysera kreditexponeringar och spridningsrisker. Uppgifterna kommer också att användas för statistikproduktion där KRITA kan komplettera och utöka befintliga nedbrytningar. På sikt är tanken också att KRITA ska kunna ersätta delar av dagens aggregerade statistikrapportering.

KRITA följer i stor utsträckning ECBs AnaCredit (ECB/2016/13), både när det gäller innehåll och metod.

Uppgifterna kommer på sikt att rapporteras till ECB och delas inom det Europeiska centralbankssystemet (ECBS). Vissa delar kommer även att ingå i statistikleveranser och/eller publiceras i aggregerad form.

Instruktioner

Tidsplan

Datum för rapportering av KRITA

  Fil/uppgifter
Referensmånad Monthly &
Counterparty
Quarterly
November 2021 1–21 december 2021 -
December 2021 1–24 januari 2022 1 januari–7 februari 2022
Januari 2022 1–21 februari 2022 -
Februari 2022 1–21 mars 2022 -
Mars 2022 1–25 april 2022 1 april–9 maj 2022
April 2022 1–20 maj 2022 -
Maj 2022 1–22 juni 2022 -
Juni 2022 1–21 juli 2022 1 juli–4 augusti 2022
Juli 2022 1–19 augusti 2022 -
Augusti 2022 1–21 september 2022 -
September 2022 1–21 oktober 2022 1 oktober–4 november 2022
Oktober 2022 1–21 november 2022 -
November 2022 1–21 december 2022 -

Juridisk information

Uppgifterna i KRITA samlas in med stöd av 6 kap. 9 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank och kommer att behandlas och lagras enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

Kontakta oss

Riksbankens kreditdatabas (KRITA)

E-post
KRITA@scb.se

Jenny Strandell

Telefon
010-479 44 46
E-post
jenny.strandell@scb.se

Kontakt Riksbanken

E-post
KRITA@riksbank.se

Maria Eriksson

Telefon
08-787 04 23
E-post
maria.eriksson@riksbank.se

Daniel Hansson

Telefon
08-787 05 32
E-post
daniel.hansson@riksbank.se
Vardagar 9.00–12.00, 13.00–16.30

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/krita