Till innehåll på sidan

Trädbränsle- och torvpriser

Lämna uppgifterna

 

Logga in

 

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Syftet med undersökningen är att visa kostnadsutvecklingen på biobränslen, som fått allt större betydelse i det svenska energisystemet.

Undersökningen innehåller cirka 160 företag/arbetsställen som förbrukar trädbränslen eller torv. Urvalet har gjorts med statistiska metoder.

Resultaten används dels av Energimyndigheten i utredningar om det svenska energisystemet och dels av andra statistikanvändare, främst användare/köpare och producenter/säljare av biobränslen.

Instruktioner

Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och besvarar en webblankett. 

Instruktioner (pdf)

Tidsplan

Mätperioder
2018

Sista
svarsdatum

1:a kvartalet

2 maj

2:a kvartalet

27 juli

3:e kvartalet

29 oktober

4:e kvartalet

februari 2019

Vanliga frågor

Jag har inte kvar inloggningsuppgifterna, hur får jag nya?

Kontakta oss så får du uppgifterna igen.

Går det att få anstånd med att lämna uppgifterna?

Vänligen kontakta oss.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer,  därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med.

Ta del av den färdiga statistiken

Undersökningens redovisas på Energimyndighetens webbplats.

Energiprisutveckling på Energimyndighetens webbplats

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Skyldighet att lämna uppgifter föreligger enligt lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt Energimyndighetens föreskrift (STEMFS 2016:5) (pdf).

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Uppgifter som lämnas enligt denna blankett kommer att hanteras i enlighet med 24 kap. 8§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). När uppgifterna redovisas kommer inga enskilda företag att kunna identifieras.

Kontakta oss

Vardagar:
08.00–16.30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/tradtorv