Till innehåll på sidan

Bebyggelseplaner

Lämna uppgifterna

Logga in

Statistikmyndigheten SCB genomför insamlingen av bebyggelseplaner på uppdrag av Region Stockholms Regionledningskontor. Syftet med insamlingen är att ge underlag till:

  • Region Stockholms inomregionala befolkningsprognoser på delområden för budget-, hälso- och sjukvårds- och regionplaneändamål.
  • Trafikförvaltningens planering av kollektivtrafik i länet på två och fem års sikt.

Instruktioner

Uppgifterna rapporteras in via två separata Excelfiler. Fyll i respektive Excelfil, logga in i webblanketten med de inloggningsuppgifter ni tidigare fått, bifoga filen och skicka in. Utförligare instruktioner finns i dokumentet nedan.

Instruktioner 2021 (pdf)

Excelfilerna som ska fyllas i finns att hämta i mejlet med inloggningsuppgifter, men även under följande länkar.

Excelmall-Bostadslägenheter (xlsx)
Excelmall-Arbets- och elevplatser (xlsx)

För att underlätta rapporteringen så finns det i webblanketten möjlighet att ladda ned 2019 års rapporterade uppgifter. Se instruktioner.

Tidsplan

Insamlingen för 2021 är avslutad.

Juridisk information

Uppgifter som lämnas till SCB är skyddade enligt 24 kap 8 § offentlighets- och sekretess­lagen (2009:400). Det innebär bland annat att enskilda personers förhåll­anden inte kan utläsas av publicerade uppgifter.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/bebyggelseplaner