Till innehåll på sidan

Folkhögskolans deltagare

Lämna uppgifterna

Logga in

Välkommen som uppgiftslämnare i undersökningarna gällande folkhögskolans deltagare.

SCB har fått i uppgift av riksdag och regering att beskriva verksamheten vid landets folkhögskolor. Resultatet från den här undersökningen är en del av den beskrivningen.

Undersökningen ligger också till grund för folkhögskolornas statsbidrag samt bidrag för särskilda utbildningsinsatser som Folkbildningsrådet fördelar.

Uppgifterna används av Folkbildningsrådet som underlag för årsredovisning samt som budgetunderlag till riksdag och regering.

Dokument: 

Tidsplan

Ta del av den färdiga statistiken

Resultaten från undersökningen publiceras i statistikdatabasen, http://www.scb.se/uf0601

Dessutom publiceras resultat på Folkbildningsrådets hemsida.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Folkbildningsrådets beslut om statsbidrag ska, enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen, innehålla uppgifter om de villkor som är förenade med bidraget. De villkor för statsbidrag som Folkbildningsrådets styrelse har fastställt anger krav på att ni ska lämna vissa uppgifter till SCB. Det föreligger däremot inte någon uppgiftsskyldighet för undersökningen enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken, men er medverkan är mycket betydelsefull och bidrar förutom som underlag till ert statsbidrag även till undersökningens tillförlitlighet.

Uppgifterna som lämnas skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

När uppgifterna redovisas kommer inga enskilda individer att kunna identifieras.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Sommaröppettider (v.24-v.32):
Vardagar: 09.00-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/folkhogskola