Till innehåll på sidan

Fritidsfiske

Välkommen som uppgiftslämnare i undersökningen Fritidsfiske. Här finns allt du behöver för att lämna uppgifter till SCB.

Lämna uppgifterna

Logga in

Det går bra att logga in flera gånger och spara emellan.

Instruktioner

Med fritidsfiske avses allt fiske som inte sker med stöd av yrkesfiskelicens eller personlig fiskelicens.

Enkäten innehåller frågor om antal fiskedagar, redskapsanvändning, fångst av fisk och utgifter i samband med fisket.

Även om du inte har fiskat ber vi dig svara på enkätens första frågor.

Vanliga frågor

Vem står bakom undersökningen?

SCB utför undersökningen på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV).

Vad används mina svar till?

God kunskap om hur fritidsfisket ser ut i Sverige är av vikt för såväl fiskbestånd som fiskare. Statistiken används bland annat som underlag för beslut och förhandling inom fiskförvaltningens område, bedömningar och uppföljning av miljömålen samt skydd av natur och friluftsliv.

Vilka använder resultaten?

Användare är olika myndigheter, däribland HaV, departement och branschorganisationer.

Varför har just jag valts ut?

Undersökningen går ut till ett slumpmässigt urval av ungefär 22 000 personer i åldern 16 till 80 år som är folkbokförda i Sverige. Att just du blivit utvald beror på slumpen. Eftersom undersökningen är en kontinuerlig uppföljning över tiden kan du bli tillfrågad upp till fyra gånger.

Jag har inte fiskat – ska jag vara med i alla fall?

Ja, även om du inte fiskat ber vi dig att besvara enkätens första frågor.

Är mina svar anonyma?

Ja, alla svar är anonyma. I statistiken kommer det inte gå att se vad just du eller någon annan svarat.

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av resultatet sker årligen under ämnesområdet Jord- och skogsbruk, fiske på SCB:s webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgifterna som lämnas till SCB skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)Alla på SCB som arbetar med undersökningen omfattas av reglerna om sekretess och tystnadsplikt. Samma sekretesskydd gäller hos HaV.

Regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Där­utöver finns även regler i lagen (2018:218) om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Mer information om hur SCB behandlar dina personuppgifter hittar du på www.scb.se/personuppgifter.

Kontakta oss

Frågor om att lämna uppgifter:

Adress
SCB
Telefon
010 – 479 69 30
E-post
enkat@scb.se
Vardagar 9.00–12.00, 13.00–16.30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/fritidsfiske