Till innehåll på sidan

Inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan

Lämna uppgifterna

Logga in

Hur har tiden efter gymnasiet sett ut – har du arbetat, fortsatt studera eller gjort något annat? Har du haft nytta av din gymnasieutbildning? Och har din nuvarande sysselsättning påverkats av coronapandemin?
I denna enkät frågar vi dig om din relation med arbetsmarknaden idag och under de senaste tre åren.

Undersökningen genomförs av statistikmyndigheten SCB och syftar till att beskriva befolkningens utbildning. Statistiken används bland annat som underlag för att förbättra gymnasieskolan.

Du är en av cirka 10 000 personer som blivit slumpvis utvalda från Skolverkets elevregister. Undersökningen vänder sig till personer med en examen eller ett studiebevis från gymnasieskolan. Att delta i undersökningen är frivilligt, men din medverkan är mycket betydelsefull och dina svar kan inte ersättas med någon annans.

Som tack för din medverkan får du en biobiljett när du svarat på frågorna. Den sänds till dig i juli när undersökningen avslutats.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras under hösten 2020. Tidigare undersökningars resultat finns också publicerade på nedanstående länk.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Att delta i undersökningen är frivilligt.

Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas.

Uppgifterna som du lämnar skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Alla på SCB som arbetar med undersökningen omfattas av reglerna om sekretess och tystnadsplikt.

Regler för personuppgiftsbehandling finns även i personuppgiftslagen (1998:204) samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som SCB utför i denna undersökning.

Kontakta oss

Gilbert Fontana

Telefon
010-479 60 71
E-post
gilbert.fontana@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/intradetgy