Till innehåll på sidan

Kommunala bolags resultat- och balansräkning

Lämna uppgifterna

Logga in

Statistiska centralbyrån (SCB) samlar in uppgifter som avser kommunala bolags resultat- och balansräkning. Uppgifterna används främst av Nationalräkenskaperna för att beräkna det finansiella sparandet och Maastrichtskulden för den offentliga förvaltningen.
De bolag som ingår i den offentliga förvaltningen enligt Nationalräkenskaperna ska lämna uppgifter om resultat- och balansräkning vid kvartal 4. Vid övriga kvartal efterfrågas enbart balansräkningen för ett urval av bolagen.

Instruktioner

Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och besvarar webblanketten.

Instruktioner (pdf)

Blankettexempel Kvartal 1-3 (pdf)

Blankettexempel Kvartal 4 (pdf)

Tidsplan

MätperiodDatum för utskickSista svarsdatum
Kvartal 4 2019 14 januari 31 januari
Kvartal 1 2020 31 mars 24 april
Kvartal 2 2020 11 juni 7 augusti
Kvartal 3 2020 29 september 20 oktober

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Regler om uppgiftsskyldighet finns även i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2019:8) .

Samråd har skett med Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/koreba