Till innehåll på sidan

Kommunernas och regionernas finansiella tillgångar och skulder

Lämna uppgifterna

Logga in

Statistiska centralbyrån samlar in uppgifterna som avser kommunernas och regionernas finansiella tillgångar och skulder. Uppgifterna används främst för finans­räkenskaperna som är en del av national­räkenskaps­systemet. Syftet är att ge information om finansiella tillgångar och skulder samt finansiellt sparande och finansiell förmögenhet för olika samhällssektorer.

Nyheter 2021

Matris A5 avseende osäkra fordringar finns nu alltid synlig.

  • Rad 382 samlas in istället för att länkas (tidigare från rad 1753). Alla värdereglerade kortfristiga fordringar som avser lån ska redovisas på denna rad.

Matris B4 har sammanfogats med matris B5 för att få en mer korrekt bild av årets förändringar av obligationslån. Två nya uppgifter tillkommer:

  • Rad 661 Belopp över nominellt värde för obligationslån emitterade i utlandet som är utgivna till överkurs
  • Rad 661 Belopp under nominellt värde för obligationslån emitterade i utlandet som är utgivna till underkurs

Instruktioner

Tidsplan

Samtliga regioner och de 84 största kommunerna sett till invånarantal ska lämna uppgifterna en gång per kvartal. Resterande kommuner lämnar uppgifterna endast för kvartal 4.

MätperiodDatum för utskickSista svarsdatum
Kvartal 1 2021 30 mars 23 april
Kvartal 2 2021 10 juni 6 augusti
Kvartal 3 2021 28 september 19 oktober
Kvartal 4 2021 12 januari 29 januari

Vanliga frågor

Jag har inte kvar inloggningsuppgifterna. Hur får jag nya?

För att få nya inloggningsuppgifter kan du höra av dig till SCB:s Uppgiftslämnarservice.

Går det att få anstånd med att lämna uppgifterna?

Det går ofta att få åtminstone några dagars anstånd med inlämnandet av uppgifterna. Kontakta Uppgiftslämnarservice.

Hur redovisar jag värdet på derivat?

För kvartal 1–3 ska derivat uteslutas helt ur rapporteringen. Dessa redovisas enbart vid kvartal 4. Vid redovisning av derivat ska marknadsvärdet på derivatet anges, inte det underliggande värdet.

Ta del av den färdiga statistiken

Vid alla fyra tillfällena görs tabellsammanställningar som publiceras på webbplatsen.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Regler om uppgiftsskyldighet finns även i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2021:06) .

Samråd har skett med Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/kts