Till innehåll på sidan

Leveranser av fordonsgas

Lämna uppgifterna

 

Logga in

 

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Statistiken ska belysa hur mycket fordonsgas som levererats till slutkund (tankstationer) på den svenska marknaden i transportsektorn. Uppgifterna har bland annat stor betydelse för att beskriva landets energisituation, eftersom statistiken används för att göra energiprognoser. 

Undersökningen är en totalundersökning och utgörs av ungefär 30 företag och kommuner som levererar fordonsgas för fordonsdrift till slutkund.

Huvudanvändare av statistiken är Energimyndigheten och Energigas Sverige. Energimyndigheten använder resultaten som underlag för energiprognoser och styrmedelsanalyser. Statistiken används vidare av de departement och myndigheter m.fl. som har till uppgift att svara för energiförsörjningen och följa energianvändningen. Dessa använder resultaten bland annat som underlag för energiplaner. Statistiken används även av forskare och privatpersoner.

Tidsplan

Mätmånader
2018

Sista
svarsdatum

Januari

20 februari

Februari

20 mars

Mars

20 april

April

20 maj

Maj

20 juni

Juni

20 juli

Juli

20 augusti

Augusti

20 september

September

20 oktober

Oktober

20 november

November

20 december

December

20 januari (2019)

 

Vanliga frågor

Jag har inte kvar inloggningsuppgifterna, hur får jag nya?

Kontakta oss så får du uppgifterna igen.

Går det att få anstånd med att lämna uppgifterna?

Vänligen kontakta oss.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer,  därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgifter som lämnas enligt denna blankett kommer att hanteras i enlighet med 24 kap. 8§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (SFS 2001:99) och förordningen (SFS 2001:100) om den officiella statistiken samt STEM:s föreskrift (STEMFS 2016:5).

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Kontakta oss

Vardagar:
08.00–16.30
Vardagar 9.00–12.00, 13.00–16.30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/fordonsgas