Till innehåll på sidan

Öppen förskola och öppen fritidsverksamhet per 15 oktober

Lämna uppgifterna

Logga in

På uppdrag av Skolverket samlar Statistikmyndigheten SCB in uppgifter om öppen förskola och öppen fritidsverksamhet. Uppgifterna ingår i Skolverkets nationella uppföljningssystem och är underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Instruktioner

Uppgifterna lämnas elektroniskt till SCB efter inloggning som Webblankett.

Dokument

Instruktioner inför hösten 2022 kommer publiceras i augusti/september.

Tidsplan

Inloggningsuppgifterna kommer skickas ut 1 oktober.
Sista insändningsdag är den 1 november 2022.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats:

Skolverket

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).  

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Sommaröppettider (v.24-v.32):
Vardagar: 09.00-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
E-post
uls@scb.se
Vardagar 9.00–12.00, 13.00–16.30

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/oppen