Till innehåll på sidan

Utlåningsstatistik för bostadskreditinstitut och alternativa investeringsfonder med utlåningsverksamhet (UBA)

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Bostadskreditinstitut och alternativa investeringsfonder med utlåningsverksamhet är delsektorer av finansiella företag, för vilken Riksbanken samlar in utlåningsstatistik månads-, kvartals-, och årsvis.

Uppgifterna används till Riksbankens finansmarknadsstatistik och SCB:s publicering i Statistikdatabasen. Uppgifterna används också av Riksbanken för statistikändamål. Finansinspektionen och Riksbanken kan även använda uppgifterna för övervakning och tillsyn över finansmarknaderna.

Instruktioner

Tidsplan

Datum för rapportering 2023

Referensmånad Datum Månadsrapp. Kvartalsrapp. Årsrapp.
December 13/1 x x x
Januari 13/2 x    
Februari 13/3 x    
Mars 17/4 x x  
April 12/5 x    
Maj 14/6 x    
Juni 13/7 x x  
Juli 11/8 x    
Augusti 13/9 x    
September 12/10 x x  
Oktober 13/11 x    
November 13/12 x    

Juridisk information

Uppgiftslämnarplikt föreligger med stöd av 6 kap. 9 § lagen om Sveriges riksbank (1988:1385) samt enligt Riksbankens föreskrifter (RBFS 2021:2) (pdf) om instituts rapportering av finansmarknadsstatistik.

Uppgifterna omfattas av sekretess enligt 30 kap. 4 § och 4a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och behandlas hos SCB enligt lagen om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna (2014:484).

Hos Riksbanken omfattas uppgifterna också av lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank.

Kontakta oss

E-post
fmr@scb.se

Anna Sundell Kastberg

Telefon
010 479 41 46
E-post
anna.sundellkastberg@scb.se

Jörgen Sandberg

Telefon
010-479 47 69
E-post
jorgen.sandberg@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uba