Till innehåll på sidan

Nyhet

Fortsatt långsam ekonomisk återhämtning i november

Senast uppdaterad: 2021-01-12

Aktiviteten i den svenska ekonomin fortsatte uppåt i november, visar preliminär statistik från SCB:s aktivitetsindikator. Den säsongrensade ökningen var på 0,4 procent jämfört med föregående månad.

Aktivitetsindikatorn publiceras med anledning av det stora intresset för coronakrisens effekter på svensk ekonomi. Publiceringen sker utanför ordinarie statistikproduktion och bygger på SCB:s ekonomiska månadsstatistik.

November var den sjätte månaden i följd med positiv tillväxt i ekonomins aktivitet. Men utvecklingen var något svagare än tidigare månader.

– Återhämtningen fortsatte, men tyngdes av att hushållens konsumtion vände ner, säger Mattias Kain Wyatt, nationalekonom på SCB.

Mer information om utvecklingen i konsumtionen återfinns i indikatorn över hushållens konsumtionsutgifter.

Aktiviteten i den svenska ekonomin har ökat sedan i juni (säsongrensad volymutveckling och indexnivå)Aktiviteten i den svenska ekonomin har ökat sedan i juni

Aktiviteten i ekonomin var 2,0 procent lägre i november 2020 än i november 2019. Månaden har ingen kalendereffekt. På produktionssidan förklarades produktionsbortfallet jämfört med 2019 likt föregående månad framförallt av nedgångar bland tjänsteproducenter.

Mer information om utvecklingen i näringslivet återfinns i Produktionsvärdeindex.

Den kalenderkorrigerade volymutvecklingen i oktober har reviderats till -1,9 från tidigare -2,2.

SCB kommer att publicera den månatliga aktivitetsindikatorn de nästkommande månaderna med följande publiceringsdatum:

Referensmånad Publicering
December 2021-02-01
Januari 2021-03-09
Februari 2021-04-08

 

Fakta: Aktivitetsindikatorn

Aktivitetsindikatorn är tänkt att belysa den samlade aktiviteten i den svenska ekonomin på ett sätt som liknar den beskrivning av tillväxten som BNP ger. Den svarar på hur svensk ekonomi har utvecklats på månadsbasis, till skillnad från de kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Den baseras på ett betydligt mindre underlag än BNP-beräkningarna och har därför en lägre tillförlitlighet.

För att redovisa ett entydigt resultat görs en avstämning av beräkningarna från produktions- och användningssidan. Det innebär att den ena sidan justeras nedåt och den andra sidan uppåt. Före avstämning visade det statistiska underlaget på att den ekonomiska aktiviteten mätt från användningssidan minskade med 2,8 procent medan produktionssidan visade en minskning med 1,1 procent, jämfört med motsvarande månad föregående år. Detta ledde till en avstämd aktivitetsindikator som minskade med 2,0 procent.

Länkar

Tidsserier för aktivitetsindikatorn (Excelfil)

Beräkningsrutiner för aktivitetsindikatorn och försäljningsindikatorn (PDF)

Produktionsvärdeindex

Indikatorn över hushållens konsumtionsutgifter

Läs fler artiklar på scb.se om hur coronavirusets spridning påverkar samhället

Etiketter