Till innehåll på sidan

Nyhet

Se hur Sverige lever upp till Agenda 2030

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Nu blir det enklare att se hur väl Sverige lever upp till målen i FN:s Agenda 2030. Genom en ny lösning på scb.se samlas statistiken som visar hur det går.

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling. SCB har fått i uppdrag av regeringen att följa upp Sveriges arbete och belysa det med en statistisk lägesbild. Den presenteras nu för första gången samlad i digital form på scb.se.

– Nu blir det lättare för användare och andra nyfikna att själva botanisera i och göra uttag från Agenda 2030-statistiken, säger Sara Frankl, Agenda 2030-sakkunnig på SCB.

– Det är bland annat möjligt att se förändringar över tid och även att se skillnader mellan olika grupper i befolkningen, fortsätter hon.

151 indikatorer redovisas med 192 tabeller och diagram samt 130 nyckeltal. Där det är möjligt redovisas statistiken för kvinnor och män. Ålder, funktionsförmåga, bakgrund och inkomst är exempel på andra statistiska nedbrytningar som presenteras.

I anslutning till statistiken finns beskrivningar av indikatorernas framställning och kvalitet. Till varje tabell och diagram finns länkar till fördjupad statistik som gör det möjligt för användarna att hitta mer statistik som kan vara av intresse.

Här finns Agenda 2030-statistiken

Fakta: Sveriges Agenda 2030-arbete

I september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling i en resolution som kallas Agenda 2030. Länderna åtog sig att fram till 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid, och lovade samtidigt att följa upp agendan på nationell, regional och global nivå.

SCB har fått i uppdrag av regeringen att ge en statistisk lägesbild av hur Sverige lever upp till målen. Lägesbilden är sammanställd med bidrag från flera myndigheter och organisationer. Den nya webblösningen är framtagen i samarbete med Gabriel Wikström, Nationell samordnare Agenda 2030.

Fakta: De 17 globala målen i Agenda 2030

 1. Ingen fattigdom
 2. Ingen hunger
 3. God hälsa och välbefinnande
 4. God utbildning för alla
 5. Jämställdhet
 6. Rent vatten och sanitet för alla
 7. Hållbar energi för alla
 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 10. Minskad ojämlikhet
 11. Hållbara städer och samhällen
 12. Hållbar konsumtion och produktion
 13. Bekämpa klimatförändringarna
 14. Hav och marina resurser
 15. Ekosystem och biologisk mångfald
 16. Fredliga och inkluderande samhällen
 17. Genomförande och globalt partnerskap

 

Länkar

Agenda 2030-statistiken

Agenda 2030 och globala målen (regeringens webbplats)

Lämna ingen utanför – statistisk lägesbild av genomförandet av Agenda 2030 i Sverige, oktober 2020 (pdf)

Ny rapport om Agenda 2030: Stora skillnader mellan grupper i Sverige

Sverige på väg att missa klimat- och miljömål

Sverige lever inte upp till FN:s mål om minskat våld

Mobbningen ökar och fler mår dåligt i skolan

Sverige på väg mot hållbarhet på flera områden

Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige – statistisk lägesbild 2019 (pdf)

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB

Etiketter