Till innehåll på sidan

Nyhet

Sverige ökar satsning på forskning och utveckling

Senast uppdaterad: 2021-03-25

Företag och offentlig sektor i Sverige satsar stora summor på forskning och utveckling. De samlade utgifterna nådde 171,1 miljarder kronor 2019, en ökning med 3,9 procent jämfört med året innan, enligt SCB:s rapport Forskning och utveckling i Sverige 2019.

– Sveriges FoU-intensitet är högst i Europa, mätt som FoU-utgifter i relation till BNP. Globalt ligger Sverige på en fjärdeplats, efter Israel, Sydkorea och Taiwan, säger Petter Ehn Wingårdh, produktansvarig på SCB.

Totalt arbetar 135 700 personer inom forskning och utveckling i Sverige, exklusive konsulter och övrig inhyrd personal. Av dessa är 64 procent män och 36 procent kvinnor, ett förhållande som har varit i stort sett oförändrat de senaste tio åren.

– Forskning och utveckling bedrivs i varierande utsträckning i olika delar av Sverige men majoriteten av Sveriges FoU utförs i storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne, säger Petter Ehn Wingårdh.

I de tre länen utfördes forskning och utveckling till ett sammanlagt värde av drygt 122 miljarder kronor.

Mer information finns i rapporten: 

Forskning och utveckling i Sverige 2019

Bevaka nyheter från SCB