Till innehåll på sidan

Fakturaadress till SCB

Senast uppdaterad: 2021-05-06

Har du levererat varor eller tjänster till SCB? Då ska du fakturera oss elektroniskt via e faktura.

Att skicka faktura till SCB

Från och med 1 april 2019 gäller lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling. Lagen innebär att alla inköp, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. Om du har ett avtal med oss som tecknats före den 1 april 2019, och som inte ställer krav på e-faktura, ser vi ändå gärna att du skickar elektroniska fakturor.

Mer om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Via PEPPOL

För att skicka elektroniska fakturor via PEPPOL-nätverket är SCB:s elektroniska adress 0007:2021000837

Via Transportprofil Bas (ebMS-länk)

VAN-operatör: Visma Commerce
E-fakturaformat: SFTI Svefaktura
Partsid: 2021000837
Transportmetod (protokoll): SFTI Transportprofil Bas
Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/2021000837

Leverantörsportal

Det går också bra att kostnadsfritt ansluta sig till Visma Proceedos leverantörsportal Visma Supplier Center  för att skicka e-faktura till oss. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta oss via e-post till e-bestallningar@scb.se så skickar vi er en inbjudan till leverantörsportalen.

I de undantagsfall som pappersfakturor måste skickas är fakturaadressen:

Statistiska centralbyrån
FE 7848
831 90 ÖSTERSUND

Fakturareferens

Beställaren ska alltid lämna sitt SCB-id som fakturareferens (SCBxxxx). När en e-beställning finns ska ordernumret användas som referens. Skriv inte fler referenser eller andra uppgifter i samma referensfält.

Fakturaformat

Vi tar emot e-fakturor i formaten SFTI Svefaktura samt Peppol BIS Billing 3.0. Observera att vi tar inte emot fakturor i pdf-format som skickas med e-post.

Betalningspåminnelser

Betalningspåminnelser ska skickas till

Statistiska centralbyrån
A/VSE
701 89 Örebro.

Betalningsvillkor

Våra betalningsvillkor är 30 dagar. Vi accepterar inte expeditions-, fakturerings- eller liknande avgifter.

Frågor

Har du frågor om hur du ska fakturera SCB kontakta oss på e-bestallningar@scb.se