Till innehåll på sidan

Fakturaadress till SCB

Senast uppdaterad: 2021-05-06

Har du levererat varor eller tjänster till SCB? Då ska du fakturera oss elektroniskt via e faktura.

Att skicka faktura till SCB

Från och med 1 april 2019 gäller lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling. Lagen innebär att alla inköp, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. Om du har ett avtal med oss som tecknats före den 1 april 2019, och som inte ställer krav på e-faktura, ser vi ändå gärna att du skickar elektroniska fakturor.

Mer om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Via PEPPOL

För att skicka elektroniska fakturor via PEPPOL-nätverket är SCB:s elektroniska adress 0007:2021000837

Via Transportprofil Bas (ebMS-länk)

VAN-operatör: Visma Commerce
E-fakturaformat: SFTI Svefaktura
Partsid: 2021000837
Transportmetod (protokoll): SFTI Transportprofil Bas
Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/2021000837

Leverantörsportal

Det går också bra att kostnadsfritt ansluta sig till Visma Proceedos leverantörsportal Visma Supplier Center  för att skicka e-faktura till oss. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta oss via e-post till e-bestallningar@scb.se så skickar vi er en inbjudan till leverantörsportalen.

I de undantagsfall som pappersfakturor måste skickas är fakturaadressen:

Statistiska centralbyrån
ML/VS/VE
701 89 Örebro                   

Fakturareferens

När en inköpsorder finns ska ordernumret anges som referens (10 siffror, de inledande nollorna måste finnas med). Tänk på att alltid ange aktuellt ordernummer vid återkommande fakturering.

I de fall ordernummer saknas ska beställarens SCB-id anges som referens (7 bokstäver, SCBxxxx)

Skriv inte fler referenser eller andra uppgifter i samma referensfält.

Fakturaformat

Vi tar emot e-fakturor i formaten SFTI Svefaktura samt Peppol BIS Billing 3.0. Observera att vi tar inte emot fakturor i pdf-format som skickas med e-post.

Betalningspåminnelser

Betalningspåminnelser ska skickas till

Statistiska centralbyrån
ML/VS/VE
701 89 Örebro.

Betalningsvillkor

Våra betalningsvillkor är 30 dagar. Vi accepterar inte expeditions-, fakturerings- eller liknande avgifter.

Frågor

Har du frågor om hur du ska fakturera SCB kontakta oss på e-bestallningar@scb.se