Till innehåll på sidan

Fakturaadress till SCB

Från den 1 april 2019 är det lagkrav på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Om du har ett avtal med oss som tecknats före den 1 april 2019, och som inte ställer krav på e-faktura, ser vi ändå gärna att du skickar elektroniska fakturor.

Mer om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Att skicka faktura till SCB

Via PEPPOL

För att skicka elektroniska fakturor via PEPPOL-nätverket är SCB:s elektroniska adress 0007:2021000837

Via Transportprofil Bas (ebMS-länk)

VAN-operatör: Visma Commerce
E-fakturaformat: SFTI Svefaktura
Partsid: 2021000837
Transportmetod (protokoll): SFTI Transportprofil Bas
Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/2021000837

Leverantörsportal

Det går också bra att kostnadsfritt ansluta sig till Visma Proceedos leverantörsportal Visma Supplier Center  för att skicka e-faktura till oss. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta oss via e-post till e-bestallningar@scb.se så skickar vi er en inbjudan till leverantörsportalen.

I de undantagsfall som pappersfakturor måste skickas är fakturaadressen:

Statistiska centralbyrån
FE 30
838 73 FRÖSÖN

Fakturareferens

Beställaren ska alltid lämna sitt SCB-id som fakturareferens (SSCxxxx). När en e-beställning finns ska ordernumret användas som referens. Endast scb-id eller ordernummer får anges i respektive fält. Skriv inte fler referenser eller andra uppgifter i samma referensfält.

Fakturaformat

Vi tar emot e-fakturor i formaten SFTI Svefaktura samt Peppol BIS Billing 3.0. Observera att vi tar inte emot fakturor i pdf-format som skickas med e-post.

Betalningspåminnelser

Betalningspåminnelser ska skickas till

Statistiska centralbyrån
A/VSE
701 89 Örebro.

Betalningsvillkor

Våra betalningsvillkor är 30 dagar. Vi accepterar inte expeditions-, fakturerings- eller liknande avgifter.

Frågor

Har du frågor om hur du ska fakturera SCB kontakta oss på e-bestallningar@scb.se