Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Rekordmånga kommuner med i SCB:s medborgarundersökning

Senast uppdaterad: 2021-08-20

Över 200 000 invånare har möjlighet att tycka till om sin kommun när SCB:s årliga medborgarundersökning nu drar igång. I år innehåller den bland annat nya frågor om integration och jämlikhet.

Sammanlagt 161 av landets 290 kommuner deltar i undersökningen i år, vilket är ett rekordhögt antal jämfört med tidigare år.

– Genom att dra ett urval från kommuner som inte själva deltar i undersökningen kan vi dessutom jämföra kommunernas resultat med riket och det egna länet. Det är en ny möjlighet i undersökningen för i år, säger Sofia Holsendahl, statistiker på SCB.

Förutom nya frågor kan bredare åldersgrupper lämna svar i undersökningen. Den övre åldersgränsen har tagits bort helt och det innebär att även personer över 84 år kan delta.

SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns även frågor om vilket inflytande invånarna upplever att de har. Undersökningen ger också svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

De nya frågorna i undersökningen handlar om hur invånare upplever att kommunen arbetar för att förbättra integration och delaktighet. I undersökningen ställs även frågan: Upplever du att din kommun arbetar aktivt för att minska diskrimineringen i samhället?

Bland de nya kommuner som deltar för första gången finns Essunga kommun i Västra Götalands län och Ragunda kommun i Jämtlands län. Totalt har 275 av landets 290 kommuner någon gång varit med i undersökningen sedan den startade 2005.

Kalmar kommun har deltagit flest gånger i undersökningen, totalt 17 gånger. Luleå kommun har deltagit 16 gånger.

 

Fakta: SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Årets insamlingsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

 

Länkar:

Excelfil med de kommuner som deltar 2021

Resultat från tidigare undersökningar

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB