Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

En av tre jobbar hemifrån

Senast uppdaterad: 2020-11-26

Var tredje person som arbetar gör det hemifrån åtminstone någon dag i veckan, visar ny statistik från SCB. Att främst jobba hemifrån var dock vanligare i våras.

I SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU) ingår sedan ett halvår tillbaka frågor med koppling till coronapandemin. I oktober svarade 32,7 procent av de tillfrågade i åldern 15–74 år som arbetar att de jobbat hemifrån den senaste veckan.

– Men det är rätt stora skillnader vad gäller omfattningen. En del arbetar främst hemifrån, några gör det mindre än hälften av dagarna, och andra brukar arbeta hemifrån även i vanliga fall, säger Eric Hellsing, statistiker på SCB.

I oktober arbetade 15,3 procent av de med jobb hemifrån mer än hälften av dagarna. I maj var motsvarande siffra 21,8 procent.

– Den andelen sjönk stadigt under sommarmånaderna men har börjat stiga sedan september. Till viss del kan det nog förklaras av att många som har möjlighet att jobba hemifrån hade semester under sommaren, säger Eric Hellsing och fortsätter:

– Men det var en större andel i oktobermätningen än i maj som inte arbetade hemifrån alls.

Så svarade personer i arbete (15–74 år) om arbete hemifrån

Månad

Mer än hälften av dagarna (%)

Omkring hälften av dagarna (%)

Mindre än hälften av dagarna (%)

Brukar arbeta hemma (%)

Arbetade inget hemma (%)

Ej svar (%)

Maj

21,8

3,9

4,9

5,5

63,6

0,4

Juni

19,4

4,1

4,6

5,2

66,5

0,3

Juli

14,2

2,8

2,9

6,6

73,0

0,4

Augusti

13,7

3,2

3,6

7,3

71,9

0,3

September

15,1

4,4

5,8

6,0

68,4

0,3

Oktober

15,3

4,2

6,1

7,0

67,2

0,1

Ungefär lika många män som kvinnor svarade att de inte arbetar hemma alls: runt två tredjedelar av de som jobbar. Men en något större andel kvinnor än män arbetar hemifrån mer än hälften av tiden.

– Det går även att se stora skillnader beroende på ålder. I oktober svarade 86 procent av männen och 94 procent av kvinnorna i åldersgruppen 15 till 24 år att de inte arbetat hemma någonting den senaste veckan. Att ungdomar inte arbetar hemifrån lika mycket som andra grupper beror på att de i större utsträckning arbetar inom yrken som är svåra att förena med distansarbete, som handels- och vårdyrken, säger Eric Hellsing.

Så svarade personer i arbete om arbete hemifrån i oktober

Kön

Ålder (%)

Mer än hälften av dagarna (%)

Omkring hälften av dagarna (%)

Mindre än hälften av dagarna (%)

Brukar arbeta hemma (%)

Arbetade inget hemma (%)

Ej svar (%)

Båda

15-24

5,9

.

.

.

89,9

0,1

Båda

25-54

17,0

4,6

6,8

6,5

65,0

0,1

Båda

55-74

13,9

4,2

5,9

10,6

65,3

0,2

Båda

15-74

15,3

4,2

6,1

7,0

67,2

0,1

Båda

16-64

15,5

4,2

6,2

6,3

67,7

0,1

Båda

20-64

15,9

4,3

6,3

6,4

66,9

0,1

Män

15-24

.

.

.

.

86,1

0,0

Män

25-54

16,2

4,6

6,4

6,5

66,2

0,0

Män

55-74

12,2

4,0

5,9

12,9

64,9

0,1

Män

15-74

14,5

4,2

5,9

7,7

67,6

0,1

Män

16-64

14,7

4,3

6,0

6,8

68,1

0,1

Män

20-64

15,0

4,3

6,1

6,9

67,6

0,1

Kvinnor

15-24

.

.

.

.

94,2

0,3

Kvinnor

25-54

17,8

4,6

7,3

6,4

63,5

0,2

Kvinnor

55-74

15,9

4,5

5,8

7,9

65,7

0,3

Kvinnor

15-74

16,2

4,2

6,4

6,3

66,7

0,2

Kvinnor

16-64

16,5

4,2

6,4

5,7

67,1

0,2

Kvinnor

20-64

16,9

4,3

6,6

5,9

66,2

0,2

(En prick betyder att svarsunderlaget är för litet för att en skattning ska kunna redovisas.)

Det är stora skillnader mellan olika branscher och yrkesgrupper. Av de tillfrågade i hotell- och restaurangbranschen svarade nästan 93 procent att de inte jobbat hemifrån alls under årets tredje kvartal, alltså juli–september. Motsvarande siffra inom information och kommunikation var knappt 23 procent.

– I branschen information och kommunikation svarade två tredjedelar att de främst jobbat hemifrån, säger Eric Hellsing.

Så svarade personer i olika branscher om arbete hemifrån i juli–september

Bransch

Mer än hälften av dagarna (%)

Omkring hälften av dagarna (%)

Mindre än hälften av dagarna (%)

Brukar arbeta hemma (%)

Arbetade inget hemma (%)

Ej svar (%)

Jordbruk, skogsbruk och fiske

.

.

.

24,8

66,8

2,2

Tillverkning och utvinning, energi och miljö

11,8

3,2

3,7

2,9

78,3

0,1

Byggverksamhet

3,3

.

3,2

6,2

85,2

0,6

Handel

11,4

2,9

3,6

6,5

75,3

0,2

Transport

4,3

.

.

3,6

88,3

0,2

Hotell och restaurang

.

.

.

.

92,8

0,6

Information och kommunikation

56,3

7,1

5,1

8,8

22,7

0

Finansiell verksamhet, företagstjänster

25,4

6,4

6,2

9,7

52

0,3

Offentlig förvaltning m.m.

25,4

6,5

8,4

3,7

55,9

0,1

Utbildning

10,4

3,5

6,7

7,8

71,4

0,2

Vård och omsorg

2,2

1,3

2,7

3

90,5

0,3

Personliga och kulturella tjänster

 

12,6

3,8

4,9

10,1

67,8

0,7

Summa

14,5

3,7

4,5

6,5

70,5

0,3

 (En prick betyder att svarsunderlaget är för litet för att en skattning ska kunna redovisas.)

 Även typen av yrke spelar in i hur mycket det går att arbeta hemifrån.

– Det är till exempel vanligare att personer med yrken som kräver högskolekompetens arbetar hemifrån än att personer inom andra yrkesgrupper gör det, säger Eric Hellsing.

Så svarade personer i olika yrken om arbete hemifrån i juli–september

Yrken

Mer än hälften av dagarna (%)

Omkring hälften av dagarna (%)

Mindre än hälften av dagarna (%)

Brukar arbeta hemma (%)

Arbetade inget hemma (%)

Ej svar (%)

Chefsyrken

19,7

8,1

9,6

10,1

52,2

0,2

Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens

28,9

5,6

7,9

8,1

49,4

0,2

Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande

21,9

6,4

6,3

8,9

56,3

0,3

Yrken inom administration och kundtjänst

13,5

3,4

3,2

7,1

72,6

0,2

Service-,omsorgs- och försäljningsarbete

1,0

.

.

2,7

94,8

0,4

Yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske

.

.

.

20,9

73,5

1,7

Yrken inom byggverksamhet och tillverkning

.

.

.

3,9

93

0,4

Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m.

.

.

.

2,3

96,1

0,3

Yrken med krav på kortare utbildning eller introduktion

.

.

.

.

97,1

0,5

Militärt arbete

.

.

.

.

86,1

0,0

Summa

14,5

3,7

4,5

6,5

70,5

0,3

(En prick betyder att svarsunderlaget är för litet för att en skattning ska kunna redovisas.)

Fakta: AKU

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) är en urvalsundersökning som beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15–74 år. AKU visar bland annat antal och andel sysselsatta respektive arbetslösa per månad, kvartal och år. Det är den enda källan med kontinuerliga uppgifter om den totala arbetslösheten och står för det officiella arbetslöshetstalet.

Frågan som statistiken i pressmeddelandet bygger på löd "Just nu är det många som jobbar hemifrån på grund av coronapandemin. Under [referensveckan], arbetade du hemma (helt eller delvis) på grund av corona?”

Svarsalternativen var:

  1. Ja, mer än hälften av arbetsdagarna
  2. Ja, ungefär hälften av arbetsdagarna
  3. Ja, mindre än hälften av arbetsdagarna
  4. Ja, jobbade hemma, men brukar göra det i vanliga fall också
  5. Nej, arbetade inte hemma

 

Länkar:

Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Dämpad arbetsmarknad men tecken på ljusning

Läs fler artiklar om hur coronapandemin påverkar samhället