Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Flygbranschen störtdök under 2020

Senast uppdaterad: 2021-02-26

Transportbranschen gick tungt i fjol, visar ny statistik från SCB. Totalt minskade försäljningen med 12 procent jämfört med året före. Tyngst gick det för flyget, som tappade 69 procent.

Försäljningen för hela transportbranschen minskade med 60 miljarder kronor under fjolåret, vilket motsvarar en minskning på 12 procent sedan 2019.

– Det är framför allt persontransporterna som gått dåligt under coronapandemin. Men det har även gått ned för godstransporterna, säger Daniel Lennartsson, statistiker på SCB.

Persontransporterna minskade med 44 miljarder kronor, vilket motsvarar 29 procent.

– Persontransporter i alla fordonsslag gick dåligt. Sämst gick det för flygtransporterna som minskade med över två tredjedelar, säger Daniel Lennartsson.

Persontransporter på järnväg och sjön minskade med 38 respektive 43 procent. Även taxitrafiken hade det tungt. Där minskade försäljningen med 24 procent.

Godstransporter hämtade sig

– Godstransporterna började gå nedåt i början av pandemin men hämtade sig sedan under året. Men det blev en nedgång för helåret på 5 procent, säger Daniel Lennartsson och fortsätter:

– Bilden är lite tudelad. Post och kurirverksamhet ökade med 13 procent. Det beror troligen på att fler köpt varor och tjänster på internet.

Godstransporter till sjöss minskade med 12 procent medan vägtransporter endast minskade med en procent under 2020 jämfört med 2019.

Transportbranschernas försäljning i miljoner kronor

  2019 2020 Förändring Utveckling (%)
Persontransporter 149 498 105 891 -43 607 -29
    Järnväg 11 764 7 327 -4 437 -38
    Kollektivtrafik 69 603 63 456 -6 147 -9
    Taxi 18 816 14 245 -4 571 -24 
    Sjötransport 21 362 12 138 -9 224 -43 
    Lufttransport 27 954 8 725 -19 229 -69
Godstransporter 363 118 346 687 -16 431 -5
    Järnväg  6 703 6 505 -198 -3
    Vägtransport 119 001 117 669 -1 332 -1
    Sjötransport 19 290 16 943 -2 346 -12
    Lufttransport 1 662 1 591 -71 -4
    Spedition 127 021 121 264 -5 757 -5 
    Stödtjänster till transport 56 911 46 047 -10 864 -19
    Post och kurirverksamhet 32 530 36 667 4 137 13
Totalt 512 616 452 578 -60 038 -12

 

Fakta: Om statistiken och källorna

Statistiken bygger på data från undersökningen Företagens ekonomi för 2019 och den nivån är sedan framskriven med hjälp av utvecklingen från momsregistret. Det är företagssektorn som beskrivits och offentliga samt ideella organisationer ingår ej.

Länkar

Läs fler artiklar på scb.se om hur coronavirusets spridning påverkar samhället

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB