Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Invandringen minskade med över en fjärdedel 2020

Senast uppdaterad: 2021-03-18

Invandringen till Sverige minskade med totalt 29 procent förra året jämfört med 2019, visar ny statistik från SCB. Antalet invandrare minskade för alla typer av uppgivna skäl.

Under 2020 invandrade 82 518 personer till Sverige. Det var en minskning med 33 287 personer från 2019, då 115 805 personer invandrade.

– Antalet invandrare var färre samtliga månader 2020 jämfört med 2019. Skillnaden var som störst under april till juni när effekterna av coronapandemin var stor och det var svårt att korsa gränserna i många delar av världen, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB.

Det finns flera typer av invandringsskäl i statistiken, och invandringen minskade för samtliga under fjolåret. I absoluta tal minskade invandringar av personer som är flyktingar och skyddsbehövande mest.

– De mer än halverades, från 16 724 personer 2019 till 7 626 personer 2020. Minskningen beror främst på färre asylsökande de senaste åren, säger Tomas Johansson.

Lägsta antalet sedan 2002

Sedan 2015, då närmare 163 000 personer sökte asyl i Sverige, har antalet asylsökande minskat betydligt. Under 2019 skedde en liten ökning jämfört med 2018, men under 2020 minskade antalet asylsökande återigen. Förra året ansökte 12 991 personer om asyl (5 081 kvinnor och 7 910 män).

– Det är det lägsta antalet som uppmätts sedan SCB blev statistikansvarig myndighet för statistiken över asylsökande 2002.

I relativa tal minskade antalet invandrare som kom till Sverige som anhöriga till flyktingar mest. Från 7 826 personer 2019 till 3 367 personer 2020.

– Det var en minskning med 57 procent jämfört med 2019, säger Tomas Johansson.

Invandringen av studerande minskade med 26 procent förra året, och invandringen av arbetskraft med 38 procent.

Läs mer i statistiknyheten

Fakta: Sveriges befolkning 2020

Vid årsskiftet 2020/2021 var 10 379 295 personer folkbokförda i Sverige.

Det är en ökning med 0,5 procent (51 706 personer) sedan årsskiftet 2019/2020.

Personer med utländsk bakgrund stod för 98,8 procent av folkökningen, eller 51 073 personer. Personer med svensk bakgrund utgjorde 1,2 procent, eller 633 personer, av folkökningen.

Befolkningen bestod av 49,7 procent kvinnor och 50,3 procent män.

Under 2020 avled 98 124 personer. 49 381 var män och 48 743 kvinnor. Mellan 1998 och 2019 dog det varje år fler kvinnor än män. Dessförinnan hade fler män än kvinnor dött varje år sedan 1948.

Länkar

Allt fler beviljade medborgarskap

Lägsta antalet giftermål i Sverige på 20 år

Fler flyttade från än till Stockholm förra året

Lägsta befolkningsökningen i Sverige på 15 år

Den minsta folkökningen på 15 år

Befolkningsstatistik

Informationspanel (dashboard) med dödstal per län och kommun 2020 (Fungerar bäst i exempelvis Microsoft Edge, Gooogle Chrome eller Mozilla Firefox)

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB