Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Kultur- och nöjesföretag tappar miljarder utan publik

Senast uppdaterad: 2020-12-03

Publikbegränsningar slår hårt mot näringarna inom kultur, nöje och fritid. Under årets första nio månader backade omsättningen i branschen med 15 procent, vilket motsvarar 8 miljarder kronor. Särskilt tungt är det för nöjes- och temaparker. Där minskar omsättningen med 80 procent.

Branschen för kultur, nöje och fritid har haft ett tufft år. Under januari till september i år minskade omsättningen med 15 procent jämfört med samma period förra året. Det har varit svårt för i stort sett alla delar av branschen.

– Det är inte enbart försäljningen som viker utan även sysselsättningen, säger Daniel Lennartsson, statistiker på SCB.

Antalet sysselsatta har sjunkit från 58 000 till 52 000. Det motsvarar en minskning på cirka 10 procent.

Teatrar går dåligt

De kulturella verksamheterna har totalt minskat sin omsättning med 29 procent eller 3,6 miljarder kronor under januari–september.

– Teatrar och konserthus går särskilt dåligt. I den branschen minskar omsättningen med hela 62 procent. Även stödföretag till artistisk verksamhet utvecklas svagt, där har omsättningen minskat med 2,7 miljarder kronor.

Även museer drabbas hårt av pandemin. Flera har hållit stängt. Museernas omsättning minskade med 32 procent under årets första nio månader jämfört med samma period i fjol.

Nöjesverksamheter pressas

Privata sport-, fritids- och nöjesverksamheter pressas också av publik- och besöksrestriktionerna. Branschens omsättning minskade med 16 procent eller 3,8 miljarder kronor.

– Värst drabbade är nöjes- och temaparker som Gröna Lund, Liseberg och Skara sommarland. I den branschen minskade omsättningen med hela 80 procent under årets nio första månader, säger Daniel Lennartsson.

Golfklubbar och gymanläggningar går däremot mot strömmen. Där ökade omsättningen med 16 respektive 6 procent.

Omsättning januari–september i miljoner kronor

 20192020FörändringUtveckling (%)
Konstnärlig-, kulturell- samt underhållningsverksamhet 12 442 8 886 ‑3 556 ‑29
Producenter av konstnärliga, litterära och artistiska verk 2 665 2 183 ‑482 ‑18
Stödföretag till artistisk verksamhet 5 974 3 247 ‑2 726 ‑46
Enskilda artister, författare, journalister m.fl. 3 328 3 274 ‑54 ‑2
Teater- och konserthusföretag o.d. 475 181 ‑294 ‑62
Museiverksamhet och dylikt 1 669 1 140 ‑529 ‑32
Spel- och vadhållningsföretag 18 139 17 902 ‑237 ‑1
Sport-, fritids- och nöjesverksamhe 23 427 19 622 ‑3 805 ‑16
Skidsportanläggningar 2 480 2 220 ‑260 ‑10
Golfbanor, golfklubbar 1 971 2 284 313 16
Trav- och galoppbanor 816 649 ‑166 ‑20
Sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar 2 558 2 700 142 6
Sportklubbar och idrottsföreningar 1 520 1 264 ‑256 ‑17
Gymanläggningar 4 348 4 612 264 6
Tävlingsstall 1 578 1 504 ‑75 ‑5
Idrottsutövare, sportarrangörer, sportadministratörer 2 621 1 727 ‑895 ‑34
Nöjes- och temaparker 2 243 449 ‑1 793 ‑80
Övriga fritids- och nöjesanläggningar 3 040 2 002 ‑1 038 ‑34
Total kultur, nöje och fritid (SNI 90-93) 55 677 47 550 ‑8 127 ‑15

Fakta: Om statistiken och källorna

Statistiken i artikeln bygger i huvudsak på data från momsregistret. Det är företagssektorn som beskrivits och offentliga samt ideella organisationer ingår ej. Uppgiften om antalet sysselsatta kommer från SCB:s nationalräkenskaper. 

Länkar

Företagens ekonomi

Försäljningsindikatorn oktober

Läs fler artiklar på scb.se om hur coronavirusets spridning påverkar samhället