Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Lägsta antalet giftermål i Sverige på 20 år

Senast uppdaterad: 2021-02-26

Pandemiåret 2020 var inget bra år för bröllop. Antalet giftermål var det lägsta i Sverige på 20 år, visar ny statistik från SCB. Samtidigt ökade skilsmässorna ordentligt i och runt Göteborg medan de minskade i Stockholmsområdet.

Den nuvarande statistiken sträcker sig tillbaka till år 2000. Aldrig under den perioden har så få giftermål registrerats som under 2020. Det närmaste var 2001, med 39 157 giftermål.

Förra året blev det bara 37 591.

– Det är knappt 10 900 färre än 2019 och nästan 19 000 färre giftermål än 2010, som är året med flest giftermål under 2000-talet. Då registrerades drygt 56 500 stycken, säger Malin Forsberg, befolkningsstatistiker på SCB.

– Förra året blev totalt 70 427 personer nyblivna gifta, av alla som var folkbokförda i Sverige. Av dessa var 546 kvinnor och 372 män i samkönade par.

Minskade i alla län

Antalet giftermål minskade i samtliga län förra året jämfört med 2019. I relativa tal minskade de allra mest i Blekinge län (-29,8 procent), Västernorrlands län (-26,7) och Stockholms län (-26,2).

Procentuellt minskade giftermålen minst i Västmanlands län (-13,5 procent), Norrbottens län (-16,2) och Jönköping län (-17,8).

– Men det finns kommuner där giftermålen faktiskt ökade. 37 kommuner såg ett större antal i fjol än 2019. Det rör sig främst om mindre kommuner, så de procentuella skillnaderna kan bli lite missvisande, säger Malin Forsberg.

I såväl Stockholm (-29,0 procent), Göteborg (-25,4) som Malmö (-26,0) minskade antalet giftermål med ungefär en fjärdedel.

Skilsmässorna ökade i väst

Antalet skilsmässor landade förra året på 25 619, vilket är i nivå med 2019. Då registrerades 25 407 skilsmässor.

– Förra året var det 1 314 färre skilsmässor än år 2013, vilket är det år under 2000-talet med flest skilsmässor. Då registrerades 26 933 stycken.

I kommunerna med störst procentuell förändring under 2020 rör det sig om låga totalsiffror. Men i Stockholm och Malmö minskade antalet skilsmässor med 1,3 respektive 5,1 procent jämfört med 2019.

– I Göteborg ökade skilsmässorna samtidigt med 13,4 procent. Där registrerades det 200 skilsmässor fler under 2020 än 2019, säger Malin Forsberg.

Även flera kommuner nära Göteborg såg relativt stora ökningar av antalet skilsmässor, som Mölndal (+26,0 procent), Kungälv (+15,5) och Borås (+14,1).

Samtidigt var mönstret det motsatta i några av Stockholms grannkommuner, som i Solna (-15,5 procent) och Järfälla (-11,7).

I Skåne noterades stora förändringar i Hässleholm (-28,6 procent), Trelleborg (+27,0) och Kristianstad (+16,8).

I en av landets 290 kommuner verkar samtliga äktenskap ha hållit under 2020. I alla fall på pappret.

– I Dorotea registrerades inga skilsmässor förra året. Men så är det också Sveriges tredje minsta kommun, med knappt 2 500 invånare, säger Malin Forsberg.

Läs mer om befolkningsstatistiken för 2020 i statistiknyheten på scb.se

Fakta: Om statistiken

Statistiken över giftermål bygger på uppgifter om samtliga folkbokförda personer i Sverige som har gift sig under året.

Skillnader i statistiken mellan antal giftermål och antal gifta beror på att en del av dem som gift sig har gjort det med någon som inte var folkbokförd i Sverige. I de fallen räknas det som ett giftermål, men det är bara en folkbokförd person som har gift sig. Den här principen gäller även statistiken över skilsmässor.

Länkar

Antal giftermål och skilsmässor efter region och typ. År 2000–2020

Lägsta befolkningsökningen i Sverige på 15 år

Fler flyttade från än till Stockholm förra året

Befolkningsstatistik

Informationspanel (dashboard) med dödstal per län och kommun 2020 (Fungerar bäst i exempelvis Microsoft Edge, Gooogle Chrome eller Mozilla Firefox)

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB