Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Pandemiåret kostade näringar inom kultur, nöje och fritid 13 miljarder

Senast uppdaterad: 2021-02-25

Näringarna inom kultur, nöje och fritid drabbades hårt av pandemiåret 2020. Omsättningen i branschen föll med 17 procent, vilket motsvarar 13 miljarder kronor. Särskilt tufft blev det för nöjes- och temaparkerna som tappade 80 procent av omsättningen.

– Antalet sysselsatta sjönk från 57 400 till 51 500. Det motsvarar en minskning med cirka 10 procent, säger Daniel Lennartsson, statistiker på SCB.

I de kulturella verksamheterna föll omsättningen med 32 procent eller 6,2 miljarder kronor under 2020.

Stödföretag utvecklades svagt

– Teatrar och konserthus gick särskilt dåligt. I den branschen minskade omsättningen med hela 57 procent. Även stödföretag till artistisk verksamhet utvecklades svagt, där halverades omsättningen och sjönk med 4,4 miljarder kronor.

Även museerna påverkades, flera av dem har varit stängda under 2020. Museernas omsättning minskade med 26 procent jämfört med 2019.

Sportverksamheter tappade intäkter

Privata sport-, fritids- och nöjesverksamheter tappade också intäkter som en följd av publik- och besöksrestriktionerna. Branschernas omsättning minskade med 17 procent eller 5,4 miljarder kronor.

– Värst drabbade är nöjes- och temaparker som Gröna Lund, Liseberg och Skara sommarland. I den branschen minskade omsättningen med hela 80 procent under 2020, säger Daniel Lennartsson.

Golfklubbar klarade sig bättre

Golfklubbar och gymanläggningar hör till de få verksamheter som verkar ha klarat sig bättre under fjolåret. I de branscherna ökade omsättningen med 15 respektive 1 procent.

Nyligen presenterades initiativ med stöd av den tillfälliga pandemilagen som kan komma att påverka kultur-, nöjes- och fritidsföretagen i år. Om smittläget försämras kan vissa verksamheter stängas ner. Regeringen föreslår också nya begränsningar för exempelvis djurparker och museer. 

Omsättning inom kultur/nöje/fritid i miljoner kronor år 2019 och 2020, förändring i miljoner kronor och utveckling i procent

 

Fakta om statistiken och källorna

Statistiken i artikeln bygger i huvudsak på data från momsregistret. För artistisk verksamhet (SNI 9001) har skattningar från SCB:s omsättningsstatistik gjorts. Det är företagssektorn som beskrivits och offentliga samt ideella organisationer ingår ej. Uppgiften om arbetsinsatsen kommer från SCB:s nationalräkenskaper, samt skattningar av det sista kvartalet utifrån arbetskraftsundersökningen.

Länkar

Företagens ekonomi

Försäljningsindikatorn december 2020