Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Pandemin fördröjer jobbstart för gymnasiestudenter

Senast uppdaterad: 2021-01-26

Under coronapandemin har det blivit svårare för unga som går ut gymnasiet att få ett jobb. Det syns också i statistiken. Ungefär 70 procent av de som examinerades från yrkesprogrammen för tre år sedan hade ett jobb våren 2020. Det är 10 procentenheter färre jämfört med 2017.

Enligt enkätsvaren i SCB:s senaste undersökning om inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan är det coronapandemin som påverkar arbetsmarknaden. Undersökningen riktar sig till elever som tog examen från gymnasieskolan för tre år sedan och gjordes i april-juni 2020.

Nu kommer SCB också att undersöka hur det har gått för de elever som examinerades från gymnasiet våren 2020. Under våren genomförs även en enkätundersökning riktad till de som avslutat högskolan.

Extra tufft under pandemin

- Studenterna som kliver ut på arbetsmarknaden under pandemin har det extra tufft. Därför är det viktigt att studera det och se hur det går för dem, säger Gilbert Fontana, statistiker på SCB.

Av de elever som examinerades från högskoleförberedande program hade en tredjedel arbete som huvudsaklig sysselsättning enligt undersökningen. Det är en nedgång med ungefär 10 procentenheter jämfört med 2017.

Ungefär en fjärdedel av de som hade examinerats från gymnasiet och hade ett arbete uppgav att de hade eller skulle gå ner i arbetstid som en följd av pandemin.

Studier påverkas negativt

Av de examinerade som studerade vidare uppgav drygt 60 procent att deras studier hade eller skulle påverkats negativt. Dessutom uppgav nästan hälften av de arbetssökande att de upplevde att det blivit svårare att få ett arbete.

SCB:s senaste arbetskraftsundersökningar för november 2020 visar också att arbetslösheten bland unga ökat totalt sett. Jämfört med november 2019 steg arbetslösheten bland personer mellan 15-24 år med 3,9 procentenheter till 24,4 procent utifrån säsongrensade och utjämnade data.

Fakta: Undersökningen

Undersökningen Inträdet på arbetsmarknaden har genomförts av SCB sedan 1996. Syftet är att mäta om personer som avslutat gymnasieskolan och högskolan arbetar och om deras arbete är inom ett för utbildningen relevant område. Mätningarna har skett tre år efter avslutad utbildning. Sedan 2006 görs separata undersökningar för gymnasieskolan respektive högskolan.

Länkar

Rapporten inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan

Statistiknyheten Lägre andel i arbete tre år efter gymnasiet 

Arbetslöshetsundersökningarna november 2020 Fortsatt dämpad arbetsmarknad

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB