Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Så väntas Sveriges befolkning växa till 2070

Senast uppdaterad: 2021-04-28

Sveriges folkmängd beräknas växa med drygt två miljoner människor de närmaste 50 åren, visar SCB:s senaste befolkningsframskrivning. Mest ökar den i de äldre åldrarna.

År 2070 beräknas Sverige ha en befolkning på 12,6 miljoner personer. Det är 2,2 miljoner fler än 2020 och motsvarar en ökning med 22 procent.

– Sedan 1970 har befolkningen ökat med 28 procent, så det är en lite långsammare ökning än de senaste 50 åren, säger Lena Lundkvist, demograf på SCB.

Befolkningen väntas öka såväl för att fler föds än dör som för att fler invandrar än utvandrar.

– Men ökningen blir inte jämn i alla åldrar, utan befolkningen ökar mest i de äldre åldrarna. Därmed blir en större andel av befolkningen äldre.

År 2070 beräknas knappt 50 procent av befolkningen vara mellan 25 och 64 år, vilket är en lägre andel än 2020.

– Även andelen som är under 25 väntas krympa medan andelen som är 65 år och äldre kommer att växa. Båda beräknas år 2070 utgöra drygt 25 procent vardera av befolkningen, säger Lena Lundkvist.

Äldre mödrar

Både kvinnor födda i Sverige och kvinnor födda utomlands väntas vara äldre när de får barn och i genomsnitt föda färre barn än i dag.

– I framtiden antas kvinnor i genomsnitt vara två år äldre när de får sitt första barn än förstföderskor i dag. Det innebär både att färre kvinnor får barn överhuvudtaget och att färre får flera barn.

På lång sikt antas omkring 100 000 personer invandra varje år. Det är fler än under de senaste 50 åren, men ungefär som genomsnittet på 2000-talet. Antalet utvandrare väntas öka och vara fler än tidigare år. År 2070 beräknas 32 000 fler invandra än utvandra.

Följs upp årligen

SCB gör skillnad på befolkningsframskrivningar och befolkningsprognoser. På kort sikt kan framskrivningen ses som en prognos. Men på längre sikt ska framskrivningen ses som en beräkning som utgår från att dagens beteenden, trender, regler och allmänna förutsättningar förblir desamma i framtiden.

– Framskrivningen är ingen sanning, generellt gäller att osäkerheten är större ju längre fram i tiden man ser. Redan på kort sikt kan förändringar i samhället göra att förutsättningarna för framskrivningen förändras. Därför följer vi upp befolkningsframskrivningen och uppdaterar den varje år, säger Lena Lundkvist.

Rapporten innehåller alternativa beräkningar. Bland annat redovisas hur den framtida befolkningen påverkas om utvecklingen av någon av komponenterna skiljer sig väsentligt från huvudantagandet.

Befolkningsframskrivningen fram till 2070

  1970 2020 2030 2070
Total befolkning, miljoner 8,1 10,4 10,9 12,6
Andel 0-15 år, procent 22,2 18,8 17,3 16,9
Andel 16-24 år, procent 13,6 10 10,8 10
Andel 25-64 år, procent 50,5 51 48,9 47,4
Andel 65-79 år, procent 11,4 14,9 14,6 15,2
Andel 80 år och äldre, procent 2,4 5,2 7,5 10,5
Andel män. procent 49,9 50,3 50,4 50,8
Andel utrikesfödda, procent 6,6 19,7 21,2 23,9
Antal invandrare 78 000 83 000 90 000 104 000
Antal utvandrare 29 000 49 000 54 000 72 000
Nettomigration, invandrare-utvandrare 49 000 34 000 36 000 32 000
Födda 110 000 113 000 113 000 132 000
Avlidna 80 000 98 000 101 000 119 000
Naturlig folkökning, födda-avlidna 30 000 15 000 12 000 13 000
Antal födda barn/kvinna 1,92 1,67 1,73 1,82
Genomsnittligt antal barn vid 45 års
ålder för kvinnor födda i Sverige
2,07* 1,89 1,85 1,8
Medellivslängd, män 72,2 80,6 82,9 87,7
Medellivslängd, kvinnor 77,2 84,3 85,7 89,8
Typålder för dödsfall, män 80,5 87,2 89,2 92,8
Typålder för dödsfall, kvinnor 82,4 89,3 91 93,9

*Uppgiften gäller för alla kvinnor, inte bara Sverigefödda. År 1970 var 10 procent av de 45-åriga kvinnorna födda utomlands.

Läs mer i statistiknyheten på scb.se

Fakta: SCB:s befolkningsframskrivning

SCB publicerar varje år en framskrivning av Sveriges befolkning. Befolkningsframskrivningar utgör en viktig förutsättning för planeringsarbetet inom bland annat statliga verksamheter.

Framskrivningen av befolkningen bygger på antaganden om barnafödande, dödlighet, invandring och utvandring. Alla antaganden är osäkra.

Länkar

Drygt 2 miljoner fler invånare i Sverige om 50 år

Sveriges framtida befolkning 2021-2070 (pdf)

Prognos: Stora lokala skillnader när Sveriges befolkning växer

Den framtida folkökningen ojämnt fördelad i riket

Sveriges framtida befolkning 2020–2030 (pdf)

Tidigare befolkningsframskrivningar

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB