Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

SCB lanserar kartverktyg för lokal åldersstatistik

Senast uppdaterad: 2020-04-21

Personer som är 70 år eller äldre uppmanas att i så stor utsträckning som möjligt begränsa sina fysiska kontakter med andra för att inte smittas av coronaviruset. Den 31 januari i år rörde det sig i Sverige om 1 627 250 personer, enligt folkbokföringen.

Det motsvarar 16 procent av befolkningen. I den statistiken ingår även knappt 100 000 personer som fyller 70 under 2020.

I SCB:s nya kartverktyg går det att se hur många människor det rör sig om i varje län och kommun samt på detaljerad nivå inom varje kommun. I större orter finns informationen ner på motsvarande kvartersnivå. Statistiken som visas är dessutom uppdelad på kön och tre åldersgrupper (70–74, 75–79, 80+).

– De lokala variationerna är stora. I kartverktyget går det att exempelvis söka och zooma in på platser och adresser för att få statistik därifrån. Det går även att filtrera efter höga och låga värden, säger Stefan Svanström, expert på geografiska informationssystem på SCB.

Fakta: Statistik på nästan 6 000 delområden

Kartverktyget är uppbyggt med hjälp av befolkningsstatistik och SCB:s öppna geodata för demografiska statistikområden (DeSO).
Det finns nästan 6 000 demografiska statistikområden i Sverige. Genom att kombinera dessa med statistiken över personer som är 70 år eller äldre går det att visualisera skillnaderna på mycket lokala och detaljerade nivåer i kartverktyget.

Länkar

SCB:s kartverktyg
(Verktyget fungerar bäst i exempelvis Microsoft Edge, Gooogle Chrome eller Mozilla Firefox.)

Så använder du kartverktyget

Läs mer

Över 1,6 miljoner svenskar i extra utsatt riskgrupp

Läs fler artiklar på scb.se om hur coronavirusets spridning påverkar samhället 

Text- och innehållsansvariga