Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Stora skillnader i kommunpolitikers utbildningsnivå

Senast uppdaterad: 2021-01-25

Eftergymnasiala studier är vanligare bland politikerna i riksdagen än i Sveriges kommunhus. Lund, Täby och Uppsala har störst andel högutbildade politiker, visar en ny kartläggning från SCB där samtliga kommuner ingår.

Hälften av landets riksdagsledamöter har en eftergymnasial utbildning som är tre år eller längre, vilket SCB skrivit om tidigare. Nu har vi tittat närmare på kommunpolitikerna, där motsvarande siffra är drygt en tredjedel.

– Kommunpolitikerna har den lägsta utbildningsnivån när vi jämför ledamöterna i riksdagen, regionerna och kommunerna, säger Jonas Olofsson, som arbetar med demokratistatistik på SCB:s avdelning för befolkning och välfärd.

Skånskt i topp

Flera skånska kommuner sticker ut när kommunerna ställs mot varandra. Universitetsstaden Lund har högst andel kommunpolitiker som är högutbildade i hela landet.

– Nästan tre av fyra kommunpolitiker i Lund har en eftergymnasial utbildning som är tre år eller längre, säger Jonas Olofsson.

Även Lunds grannkommun Staffanstorp ligger i toppen av listan. Där har 61 procent av kommunpolitikerna en minst treårig eftergymnasial utbildning.

– Motsvarande siffra för riket, alltså för landets samtliga kommunpolitiker, är 34 procent, säger Jonas Olofsson.

En bit från Lund och Staffanstorp ligger Bjuv. Där är situationen den motsatta. Endast två kommuner i landet har en lägre andel politiker som läst tre år eller mer på en eftergymnasial utbildning.

Toppen och botten: Kommunerna med störst respektive minst andel högutbildade politiker*

Placering Kommun Andel i procent
1 Lund 73,8
2 Täby 65,6
3 Uppsala 65,4
4 Staffanstorp 61,0
5 Linköping 60,8
[...]    
286 Tibro 11,4
287 Ragunda** -
288 Bjuv** -
289 Vindeln** -
290 Munkfors** -

*Avser utbildningar som är minst tre år eller längre.
** Antalet ledamöter med eftergymnasial utbildning är för lågt för att andelen ska kunna redovisas på grund av sekretess.

Det går att se stora skillnader även mellan länen. Västra Götaland, Gävleborg och Västmanland har den minsta andelen kommunpolitiker med minst tre års eftergymnasial utbildning. Stockholms län har den överlägset största andelen.

– I Västra Götaland, Gävleborg och Västmanland är andelen högutbildade kommunpolitiker cirka 26 procent. Mölndal, Gävle respektive Västerås är kommunerna där den är högst där, säger Fredrik Andersson på SCB:s avdelning för befolkning och välfärd.

I Stockholms län är andelen 46 procent, med Täby kommun i topp.

– Därefter följer Uppsala och Skåne län, där andelen ligger på runt 39,5 procent. Kanske inte helt oväntat ligger universitetsstäderna Uppsala och Lund i topp där, säger Fredrik Andersson.

Fakta: Om statistiken

Undersökningen bygger på SCB:s valstatistik om nominerade och valda kandidater från valen 2018. Den redovisade statistiken avser de som valts in i kommunfullmäktige. Utbildningsnivån avser vårterminen 2018.
I Excelfilen nedan finns statistik från samtliga kommuner. Den är även indelad per län.

Länkar

Andel kommunpolitiker som har en eftergymnasial utbildning som är tre år eller längre i varje kommun (Excelfil)

Sveriges politiker högre utbildade än sina väljare

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB